Schouw Bavel

Bavel Jack van Gilsplein, Bavel

De "schouw" is terug! Op zaterdag 13 mei gaan we samen met de gemeente Breda het dorp "schouwen". Daarbij zal met name gekeken worden welke zaken in de buitenruimte van […]

Korenmiddag

Heilige Maria Hemelvaartkerk

Vier koren willen zich graag op zaterdagmiddag 13 mei a.s. van 14.30- 16.00 uur presenteren in de Parochiekerk van Bavel. Het zijn: -AmbiCiuS Gemengd Koor Bavel Gaudium Vitae- het koor […]

Gratis