Artikelen door Dorpsraad

Openbare vergadering – woensdag 2 juni 2021

Bavel barst van de plannen voor de toekomst! Tijdens onze online openbare vergadering op woensdag 2 juni jl. zijn een aantal zaken aan bod gekomen, zoals: – Ontwikkelingen woningbouw, bedrijventerreinen […]

Omgevingsvisie Bavel2030

Na ruim een jaar aan voorbereiding was het vandaag zover; de overhandiging van onze Omgevingsvisie Bavel2030 aan gemeente Breda. Aan de hand van een fietsroute door ons mooie dorp zijn […]

Zienswijze omgevingsvisie Breda 2040

De gemeente Breda heeft een ontwerp Omgevingsvisie Breda geschreven. De Dorpsraad Bavel levert een zienswijze in die is gebaseerd op de Visie Bavel2030. Deze visie is opgesteld n.a.v. de enquête […]

Webinar Bavel2030 – verdieping “Wonen”

Dinsdag 22 december was het zover; de aftrap van het Bavel 2030 project. Zo’n 120 inwoners hebben deelgenomen aan het webinar, georganiseerd door de Dorpsraad in samenwerking met de Gemeente […]

Ontwikkeling kern van Bavel

De werkgroep ‘Samen voor Bavel’ heeft de voorkeur voor een multifunctionele accommodatie voor binnensport, cultuur en ontmoetingsruimte aan de Weideveld, zodat er op de locatie van de huidige Huif een gezondheidscentrum gebouwd kan worden met daarboven (senioren)woningen.

Lopende projecten Dorpsraad Bavel

De dorpsraad Bavel is betrokken bij veel verschillende onderwerpen die ons dorp raken. In het voor- en najaar delen we de stand van zaken van de belangrijkste onderwerpen tijdens een […]

Inloopavond project Lange Bunder en Gilzeweg

De gemeente start een groot onderhoudsprogramma voor de Lange Bunder en de Gilzeweg. Woensdag 19 februari is er een inloopavond in Dorpshuis ’t Klooster aan het Jack van Gilsplein 1 van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Tijdens de avond krijgt u uitleg over het project en kunt u vragen stellen.