Whatsapp groep buurtschap Roosberg

Whatsapp groep buurtschap Roosberg

Als eerste is vanuit de Dorpsraad Bavel de Whatsapp-groep “Buurtschap Roosberg” (Roosbergseweg en Daalakkerbos) opgezet naar aanleiding van de door de gemeente Breda gehouden sessie over “mijnbuurtje”. Op de website van Mijn Buurtje vindt u allerlei informatie over dit initiatief….

Aantal inbraken in 2018 gestegen

Aantal inbraken in 2018 gestegen

Onze wijkagent Jos van Geffen was op 7 november bij de bestuursvergadering van de Dorpsraad Bavel aanwezig en deed verslag van de misdaadcijfers van Bavel. Helaas valt er ten opzichte van 2017 een lichte stijging te noteren van het aantal…

Wie jarig is trakteert!!! Dorpsraad Bavel bestaat 25 jaar!

Wie jarig is trakteert!!! Dorpsraad Bavel bestaat 25 jaar!

Op 1 oktober 2018 bestond Dorpsraad Bavel 25 jaar! We hebben dat als bestuur in de vergadering van woensdag 3 oktober een beetje gevierd met een speciale taart (zie foto). Ook op het stadskantoor werden we verrast met een glas…

Bavels Vlaggenprotocol

Bavels Vlaggenprotocol

Het zal u niet ontgaan zijn: sinds enkele maanden heeft de Dorpsraad de Bavelse vlag opnieuw leven ingeblazen. De voorzitter van de Dorpsraad Bavel Toine van Es ontving ter gelegenheid van zijn koninklijke onderscheiding op 27 april jl. het eerste…

Verboden afval te storten

Verboden afval te storten

De Gemeente Breda heeft recent enkele borden aan de Bavelse Hei geplaatst met daarop de mededeling “Verboden afval te storten”. Het is de gemeente gebleken dat er regelmatig vuil / afval op de Bavelse heide wordt gestort en dat is…

Grote opkomst bij openbare vergadering op 28 augustus

Grote opkomst bij openbare vergadering op 28 augustus

Druk was het. Maar liefst 98 belangstellenden bezochten de openbare vergadering de Dorpsraad Bavel op 28 augustus jl. in ’t Klooster. Dat kwam waarschijnlijk door het hoofdonderwerp: de reconstructie van het knooppunt Sint Annabosch bij de aangekondigde verbreding van de…

Verslag bijeenkomst Zonnepark Bavel 3 juli jl.

Verslag bijeenkomst Zonnepark Bavel 3 juli jl.

Op 3 juli vond in het stadskantoor een bijeenkomst plaats voor de omwonenden van de Bavelse Berg in verband met het voornemen om de berg te voorzien van ongeveer 60.000 zonnepanelen. De bijeenkomst was een vervolg op de informatieavond van…

Op ieder huis een Bavelse Vlag

Op ieder huis een Bavelse Vlag

Tijdens Bavel Anno heeft de Dorpsraad Bavel in samenwerking met Samen voor Bavel vele exemplaren van de in ere herstelde dorpsvlag verkocht, onder het motto “Op ieder huis een Bavelse Vlag”. De opbrengst van deze actie wordt aangeboden aan de…

Groene Make over Sporthal de Huif en Kinderdagverblijf de Berenboot

Groene Make over Sporthal de Huif en Kinderdagverblijf de Berenboot

Sporthal de Huif en kinderdagverblijf de Berenboot aan de Deken Dr. Dirckxweg in Bavel krijgen een duurzame Make Over. De gemeente Breda heeft dit bekendgemaakt en verzocht om het webbericht groene make-over De Huif en De Berenboot te publiceren op…

Privacy Statement Dorpsraad Bavel

Privacy Statement Dorpsraad Bavel

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Ook de Dorpsraad Bavel moet aan deze verordening voldoen en dient de privacy en uw persoonsgegevens te beschermen. Helaas heeft dit tot gevolg dat wij onze pagina met contactgegevens…