Voorzitter Toine van Es koninklijk onderscheiden

Voorzitter Toine van Es koninklijk onderscheiden

Op 26 april jl. heeft de voorzitter van de Dorpsraad Bavel Toine van Es een koninklijke onderscheiding ontvangen van Burgemeester Paul Depla. Toine werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau en was hierdoor totaal verrast. Tijdens een feestelijke…

Omgevingsvergunning voor retraitehotel Semenarieweg 26 verleend

Omgevingsvergunning voor retraitehotel Semenarieweg 26 verleend

Op 7 juli 2017 is een Wabo-aanvraag ingediend door de heer Bosma (Seminarie B.V.) voor het verbouwen van het klooster aan de Seminarieweg 26 tot retraitehotel. Alle benodigde procedures ten aanzien van de inhoudelijke behandeling zijn doorlopen en de aanvraag…

Nieuwbouw schoolgebouw aan de Kapittelhof

Nieuwbouw schoolgebouw aan de Kapittelhof

Op 20 maart jl. vond in ’t Klooster de informatieavond plaats van de Gemeente Breda omtrent het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het IKC Bavel waarin de basisscholen Spindel en Toermalijn gevestigd zullen worden. Op deze goed bezochte avond…

Reductie afvalbakken

Reductie afvalbakken

De gemeente Breda is in 2016 is begonnen met het inventariseren en monitoren (vullingsgraad) van afvalbakken in de openbare ruimte. Op basis van deze uitkomsten is het aantal afvalbakken in Ulvenhout gehalveerd. Tegelijkertijd is de capaciteit van de overgebleven afvalbakken…

Rijkswaterstaat wijst voorkeursvariant inrichting knooppunt Annabosch af

Rijkswaterstaat wijst voorkeursvariant inrichting knooppunt Annabosch af

Op 19 maart werd de Dorpsraad Bavel onaangenaam verrast door de mededeling van Rijkswaterstaat dat de voorkeursvariant voor de herinrichting van knooppunt Annabosch wegens kosten is afgewezen. Op de website van Innova58 treft u naast veel informatie over de verbreding…

Misdaadcijfers Bavel in 2017 niet zorgwekkend

Misdaadcijfers Bavel in 2017 niet zorgwekkend

Op onze eerste vergadering van 2018 praatte het bestuur van de Dorpsraad bij met wijkagent Jos van Geffen. We namen met hem de misdaadcijfers van 2017 door. Het aantal woninginbraken bleek licht gedaald, van 32 naar 26 (2016) Wel is…

NO GOAT BAVEL - BAVEL KOMT IN ACTIE!

NO GOAT BAVEL – BAVEL KOMT IN ACTIE!

Zoals wellicht bekend heeft de Dorpsraad met verbazing kennis genomen van de aanvraag Omgevingsvergunning die is ingediend om aan de Gilzeweg 15 een megastal met 2672 geiten te gaan houden. De Gemeente Breda heeft de vergunningaanvraag in behandeling en verwacht…

Onderzoek naar de vraag naar senioren- en starterswoningen in Bavel

Onderzoek naar de vraag naar senioren- en starterswoningen in Bavel

Zaterdag 13 mei werd in ’t Klooster in Bavel de campagne Wonen met Gemak afgesloten met een informatiemiddag waar belangstellenden allerhande informatie konden krijgen die het langer wonen thuis mogelijk maken. Desondanks zijn er ook inwoners die graag hun huidige…

Dorpsraad Bavel bezorgd om komst mega geitenhouderij

Dorpsraad Bavel bezorgd om komst mega geitenhouderij

De Dorpsraad Bavel is zeer bezorgd over de voorgenomen komst van een mega geitenhouderij aan de Gilzeweg 15 in Bavel. De nieuwe eigenaar wil aldaar tenminste 2672 geiten gaan houden. Naar aanleiding van de recente publicatie van het besluit dat…

Kick-off BuurtApp Bavel Brigida-Roosberg

Kick-off BuurtApp Bavel Brigida-Roosberg

In navolging van de oproep om te komen tot Buurt Preventie Brigida-Roosberg is het nu zo ver dat in samenwerking met de gemeente Breda, Buurtpreventie Breda en de politie/wijkagent de start plaatsvindt van de Buurtpreventie App Groep voor de bewoners…