Verslag openbare najaarsvergadering Dorpsraad Bavel

Verslag openbare najaarsvergadering Dorpsraad Bavel

Een volle refter in dorpshuis ’t Klooster en een volle agenda, waren 2 ingrediënten voor een succesvolle openbare vergadering van de Dorpsraad Bavel op maandagavond 21 november. Bij de mededelingen van voorzitter Toine van Es kwam allereerst de recente aankoop…

Hoera het evenementenseizoen is afgelopen. En nu?

Hoera het evenementenseizoen is afgelopen. En nu?

De evenementen op Breepark en het evenement Dream Village aan de Lage Aard hebben de gemoederen in Bavel dit voorjaar en zomer veelvuldig bezig gehouden. De hoofdoorzaak was de geluidsoverlast die vele inwoners van Bavel hebben ervaren bij deze evenementen….

Evenementen Duikbootfestival en Dream Village

Evenementen Duikbootfestival en Dream Village

Naar aanleiding van de vele klachten die zijn ontvangen over de geluidsoverlast tijdens evenementen Ploegendienst (28 mei) en Pussy Lounge (11 juni) heeft de Dorpsraad (veelvuldig) overleg gevoerd met diverse met evenementen belaste ambtenaren en wethouder Adank van de Gemeente…

Start Buurtpreventieteam Brigida-Roosberg

Start Buurtpreventieteam Brigida-Roosberg

Binnen Bavel zijn nu 4 buurtpreventieteams actief. Dit heeft in de betreffende buurten geresulteerd in een daling van het aantal inbraken. Ook voor de buurt Brigida-Roosberg hebben de wijkbewoners het initiatief genomen om samen met de coordinatoren van het Buurtpreventietam…

Schouw Nieuwe Stijl

Schouw Nieuwe Stijl

De jaarlijks gezamenlijk uit te voeren schouw door de gemeente Breda en de Dorpsraad Bavel is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt onder gebruikmaking van nieuwe technieken de digitale schouw met behulp van de Buiten Beter App. De…

Dorpsraad tegen komst van Dream Village

Dorpsraad tegen komst van Dream Village

Recentelijk werd de Dorpsraad verrast door het krantenbericht dat de organisatie van het driedaagse Hardcore / Hardstyle festival Dream Village het evenement van 2 tot 4 september wil houden aan de Lage Aard in Bavel. Naast podia met muziek zal…

Opvolging klachten geluidsoverlast evenementen

Opvolging klachten geluidsoverlast evenementen

Op zaterdag 11 juni jl. vond op op Breepark het hardstyle dance event Pussy Lounge plaats. Een groot aantal inwoners van Bavel (en de IJpelaar) zette zich schrap naar aanleiding van de geluidsoverlast bij het evenement Ploegendienst op 28 mei….

Verslag inloopavond geluidsoverlast evenementen

Verslag inloopavond geluidsoverlast evenementen

Het was niet alleen warm maar het ging er ook heet aan toe op de door de gemeente Breda georganiseerde inloopavond op 8 juni jl. over de klachten naar aanleiding van het evenement Ploegendienst op zaterdag 28 mei jl. op…

Wordt Bavel het geluidsputje van de Gemeente Breda?

Wordt Bavel het geluidsputje van de Gemeente Breda?

Het geluid in en rondom het dorp staat al sinds 2015 prominent op de agenda van de Dorpsraad Bavel. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om het geluid van de rijkswegen A27 en A58 maar ook de verbreding van de A58…

Resultaten tevredenheidsonderzoek Bavel

Resultaten tevredenheidsonderzoek Bavel

Tijdens de open dag van CC ’t Klooster op 31 januari jl. heeft de Dorpsraad Bavel bezoekers aan de hand van een vooraf opgestelde enquete ondervraagd naar hun mening over diverse voorzieningen en ontwikkelingen rond ons dorp. Hoewel het onderzoek…