Wordt Bavel het geluidsputje van de Gemeente Breda?

Wordt Bavel het geluidsputje van de Gemeente Breda?

Het geluid in en rondom het dorp staat al sinds 2015 prominent op de agenda van de Dorpsraad Bavel. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om het geluid van de rijkswegen A27 en A58 maar ook de verbreding van de A58…

Resultaten tevredenheidsonderzoek Bavel

Resultaten tevredenheidsonderzoek Bavel

Tijdens de open dag van CC ’t Klooster op 31 januari jl. heeft de Dorpsraad Bavel bezoekers aan de hand van een vooraf opgestelde enquete ondervraagd naar hun mening over diverse voorzieningen en ontwikkelingen rond ons dorp. Hoewel het onderzoek…

Clusterplaatsen voor containers in Nieuw Wolfslaar

Clusterplaatsen voor containers in Nieuw Wolfslaar

De Gemeente Breda gaat het komende jaar clusterplaatsen voor afvalcontainers aanwijzen in de wijken en dorpen. In diverse wijken is dit al ingevoerd. In de maand maart is Nieuw Wolfslaar aan de beurt. Binnenkort ontvangen de bewoners van Nieuw Wolfslaar…

Oproep voor geluidsmeting

De Dorpsraad Bavel heeft op 6 plaatsen in Bavel ter indicatie gedurende een paar weken (nov/dec 2015) het geluid gemeten. Dit had nog nooit plaatsgevonden (voor zover wij weten). In de ochtend om 08.00 uur en s ’avonds om 18.00…

Levensgrote fietsen geplaatst

Levensgrote fietsen geplaatst

Op 7 januari jl. heeft de Gemeente Breda op initiatief van de Dorpsraad op de kruisingen van de Thoornseweg-Nieuw Wolfslaarlaan en Schoutenlaan-Molenakker levensgrote witte fietsen geplaatst. De witte fietsen moeten automobilisten op deze kruisingen waarschuwen dat zij rekening dienen te…

Nieuwbouw basisscholen Toermalijn en Spindel

Nieuwbouw basisscholen Toermalijn en Spindel

Op donderdag 17 december 2015 heeft BreedSaam samen met ICS Adviseurs tijdens de openbare najaarsvergadering van de Dorpsraad Bavel een presentatie gegeven over de stand van zaken van de nieuwbouw van de Bavelse Basisscholen. De plannen zijn nog in ontwikkeling…

Vrijwilligers 4 mei comité

Vrijwilligers 4 mei comité

Al jarenlang ondersteunt de Dorpsraad Bavel de Dodenherdenking op 4 mei. Dit gebeurt samen met Bavel Actief en vele vrijwilligers. Om met name de jongere inwoners van Bavel meer bij de 4 mei herdenking te betrekken is er een 4…

Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Oost

Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Oost

Op dinsdag 24 november as. vond in de Tussenpausz in Bavel een informatiebijeenkomst plaats over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Bavel, waarvan het ontwerp in concept is opgesteld. Het plan ligt tot 9 en met december 2015 ter…

Bavelse Berg wordt Breepark

Bavelse Berg wordt Breepark

Er wordt al fink gewerkt aan de Bavelse Berg. De contouren van het evenemententerrein worden langzaam maar zeker zichtbaar. De toegangsweg vanaf de A27 en Zuidelijke Rondweg wordt aangelegd. De vestiging van Decathlon hoopt eind november haar deuren te openen….

Aanpassing wal in Nieuw Wolfslaar

Aanpassing wal in Nieuw Wolfslaar

Op 24 september jl. vond in het Stadskantoor een presentatie van de gemeente plaats over het voorlopige ontwerp van de voorgenomen aanpassingen van het noordelijke gedeelte van de geluidswal in Nieuw Wolfslaar. Met de aanpassingen wordt afgeweken van het oorspronkelijke…