. Op 6 oktober hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Harrie van Dekken. Harrie heeft zich ruim 12 jaar ingezet voor het dorp en heeft zich daarbij vooral bezig gehouden met vraagstukken op het gebied van “ruimtelijke ordening” Dat begon met de wijziging van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het plan Eikberg en is geëindigd met de gebiedsvisie Bavel 2040 dat binnenkort wordt vastgesteld.

Daarnaast of misschien beter daartussen zijn vele besprekingen geweest met de gemeente Breda over diverse onderwerpen en ontwerpen: van inbreidingsprojecten tot wijzigingen in de infrastructuur.

Wij zijn als bestuur van de Dorpsraad Harrie veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.