De Dorpsraad is op 2 maart geïnformeerd over de stand van zaken van het te bouwen Van der Valk Hotel langs de A27 bij Breepark

Het hotel omvat

  • –  Circa 170 hotelkamers met een afmeting van 35-110 m2
  • –  Circa 1.500 m2 Restaurant en horeca (circa 350 couverts)
  • –  Circa 1.000 m2 (deelbare) zalen
  • –  Circa 500 m2 Welness, sauna en fitness
  • –  Circa 350 parkeerplaatsen

De totale omvang bedraagt (globaal) 15.000 – 18.000 m2 Bruto Vloer Oppervlakte (BVO).

Voor de realisatie is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De uitwerking van de bouwplannen, alle benodigde onderzoeken en onderbouwingen is momenteel onderhanden. Na (ambtelijke) overeenstemming met de Gemeente Breda, volgen de formele procedures en ter visie legging. Iedereen kan dan op formele wijze een zienswijze indienen indien dit wenselijk is. De publicatie van de bouwplannen, het bestemmingsplan en alle onderzoeken en onderbouwing zal dan plaatsvinden.