Jongstleden maandag 30 mei is het proces waarin vertegenwoordigers van het dorp en de gemeente Breda hebben nagedacht over de wijze waarop de gebiedsvisie voor Bavel tot stand moet komen, afgerond!

Allereerst werd een delegatie van de nieuwe gemeenteraad bijgepraat over de werkwijze en uiteraard het resultaat. Dit resultaat dat we het Bavels model hebben genoemd, beschrijft hoe de gemeente en het dorp in co-creatie invulling moeten gaan geven aan een vijftal thema’s: Wonen, Infrastructuur, Werken, Ontspannen en leven en Natuur (ons ezelsbruggetje: WEWON).

In de komende periode tot het voorjaar 2023 gaan 5 themagroepen aan de slag om op basis van de reeds geformuleerde vertrek- en aandachtspunten inhoud te verzamelen voor de gebiedsvisie.

Een unieke wijze van participatie.

De Dorpsraad zal binnenkort tijdens een openbare vergadering nader uitleg geven over dit proces en de wijze waarop men kan deelnemen aan de themagroepen.

De bijeenkomst van 30 mei werd vervolgens feestelijk afgesloten door onder andere de ondertekening van het doorstartdocument door alle deelnemers aan dit project.

Nadere informatie kunt u ook vinden op de speciale website van de gemeente.

Het document “Samen aan de slag voor Bavel” kunt u hier downloaden.