Verslag informatieavond nieuwbouw Dorstseweg/Kluisstraat

De onlangs gepresenteerde gebiedsvisie Bavel 2040 heeft stevige ambities, onder andere op gebied van woningbouw. De planning is dat er tot en met 2040 zo’n 1.000 nieuwe woningen in ons dorp gebouwd worden.  

Naast een aantal kleinere projecten zoals Molenerf, CPO Roosbergseweg en Dorstseweg 9 (terrein van Krokofant) is het project aan de Dorstseweg/Kluisstraat met 165 woningen het eerste grote woningbouwproject dat in Bavel gerealiseerd gaat worden. Dit project heeft als werknaam “Nieuw Tervoort”. Het plan bestaat uit een diverse woonbuurt voor verschillende doelgroepen met onder andere levensloopbestendige woningen voor senioren, maar ook woningen voor starters en doorstromers op de woningmarkt. Er wordt gekozen voor een architectuur die aansluit bij het dorpse karakter, dit van de hand van Bedaux de Brouwer architecten. 

Op dinsdagavond 8 november werd het dorp in tijdelijk cultureel centrum De Tussendûr daarover geïnformeerd door ontwikkelaar Somnium Real Estate en adviesburo RHO. Zo’n 150 dorpsbewoners lieten zich bijpraten. Het hoofddoel van de avond waren de bestemmingsplan technische aspecten, maar veel belangstellende waren vooral benieuwd naar de planning, de soorten wooneenheden, natuurlijk de prijsstelling en de manier van toewijzen. 

De ontwikkelende partij voorziet dat bestemmingsplanwijziging in het voorjaar van 2024 geformaliseerd wordt door de gemeenteraad. Vervolgens zal na de zomer van 2024 de verkoop starten en zal bij voldoende belangstelling begin 2025 worden gestart met de werkzaamheden. De ontwikkelaar houdt rekening met een bouwtijd van ruim anderhalf jaar zodat het project eind 2026 opgeleverd kan worden. Vanwege de bijzondere ligging, ingeklemd tussen A27 en de Lange Bunder, zal het project niet in verschillende fasen uitgevoerd worden maar als één geheel waardoor ook snel een afgerond geheel ontstaat. 

Soorten wooneenheden: 

  • Grondgebonden woningen voor doorstromers en senioren (23) 
  • Koopappartementen 4 hoog (81) 
  • Sociale grondgebonden koopwoningen voor starters (8)  

Sociale huur (50), waaronder 30 appartementen specifiek geschikt voor wonen met zorg. 

De aantallen wooneenheden zijn conform de 30%-40%-30% norm die gemeente Breda aanhoudt voor woningbouw, namelijk:  

  • 50 betaalbaar/sociale huur 
  • 66 middelduur koopsegment 
  • 49 koop vrije sector (duurder)  

De sociale huurwoningen worden in de markt gezet via een woningbouwcoöperatie. De koopwoningen worden t.z.t. verkocht via een makelaar, geïnteresseerden kunnen zich echter nu reeds inschrijven om op de hoogte te worden gehouden via de website www.somniumrealestate.nl 

Over de prijsstelling heeft de ontwikkelaar zich nog niet uitgelaten, anders dan dat er landelijke normen van toepassing zijn op de classificatie ‘betaalbaar’. 

Dorpsraad Bavel is positief over dit plan en heeft reeds in een eerder stadium een positieve zienswijze ingediend. Het plan komt tegemoet aan een aantal concrete behoeften die in Bavel leven. Op de informatieavond waren er toch de nodige vragen van de bezoekers aan de aanwezige delegatie van de Dorpsraad. Onder andere over: 

  • De weinig aansprekende (voorlopige) naamgeving van de wijk. De Dorpsraad zal hierover in gesprek gaan met de gemeente en terugkoppeling geven aan u als lezer 
  • Of er ook een CPO-variant is opgenomen in dit project. Dat is niet het geval. Bij de komende woningbouwprojecten Bavel-Zuid en Bavel-West zal de Dorpsraad inzetten voor zo’n variant. 
  • Afwikkeling van het verkeer. Zal via één ontsluitingsweg plaatsvinden gelegen aan de Dorstseweg 
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *