Dodenherdenking in Bavel

Buiten Beter App

Blijf hem gebruiken.

Aan de wandel (met of zonder hond), aan het fietsen (met of zonder maat)? Neem hem mee, je smartphone. Én gebruik hem. Om melding te maken van verstoringen in de openbare ruimte.

Zwerfafval, honden poep, kapotte straatverlichting maar ook voor omgereden verkeerspalen zoals die op de foto.

Locatie: Gilzeweg.

Samen houden we Bavel netjes en leefbaar

www.dorpsraadbavel.nl

info@dorpsraadbavel.nl

BAVEL WORDT STEEDS VEILIGER

Vorig jaar mei werd de zgn SCHOUW weer in ere hersteld. Door de inwoners van ons dorp ingebrachte signalen over de buitenruimte werden tijdens een fietsroute van de leden van de dorpsraad en ambtenaren van de Gemeente Breda “GESCHOUWD”. Alles onder het mom van: wat kan opgepakt worden, wat kan er beter.

Het is mooi om te zien dat opvolging plaats vindt.

Zo is de onveilige oversteekplaats bij het Kapittelhof thv het Talentencentrum voorzien van twee metershoge figuren om van het gemobiliseerd verkeer EXTRA aandacht te vragen.

Bavel en de inwoners weer een stukje veiliger.

Andere (afgeronde/lopende) actiepunten vanuit De Schouw komen binnenkort langs via dit medium, via onze Nieuwsbrief en via de Website.

Blijf ons voeden! Het Dorp zijn we namelijk Samen (inwoners én gemeente)

www.dorpsraadbavel.nl

info@dorpsraadbavel.nl

De schouw is terug

Op zaterdag 13 mei wordt weer een schouw gedaan. Een schouw is een beoordeling van de buitenruimtes in het dorp. Zaken die niet goed zijn en verbetering behoeven. Dat kan van alles zijn, van bestrating tot scheve lantaarnpalen, van afval tot verwaarloosde parkjes.

Heb je zaken die in jouw buurt niet goed zijn laat het ons weten via ons e-mailadres info@dorpsraadbavel.nl

Inloopavond ontwikkeling Dorstseweg 9/9a

Op dinsdagavond om 19:00 uur wordt in de Korenmolen de Hoop een inloopavond georganiseerd voor de presentatie van het schetsplan woningbouw aan de Dorstseweg 9/9A.

Op deze avond presenteert Van Wanrooy Projectontwikkeling het plan dat samen met de gemeente Breda is ontwikkeld. Ook het verdere proces om te komen tot daadwerkelijk bouw zal aan de orde komen.

Ontwikkeling kern van Bavel

Omdat de Tussenpauz gaat verdwijnen en de Huif aan zijn levenseinde is, maakt de werkgroep ‘Samen voor Bavel’ al twee jaar zich sterk voor een moderne huisvesting voor de cultuur en binnensport in Bavel. Diverse partijen werken samen in deze werkgroep. ‘Samen voor Bavel’ bestaat uit: De Baviaonen, Bavel Izz Music, het Dorpsplatform, BC Tilburg, Bevel Onderneemt ’t, Harmonie St Caecilia, de basisscholen en het gezondheidscentrum Tolakker.

Vorig jaar gaf de gemeenteraad aan het college de opdracht om de mogelijkheden uit te werken voor de huisvesting van een multifunctionele accommodatie voor cultuur en binnensport, maar ook van een ontmoetingsruimte daarbij, in de kern van het dorp.
Het Gezondheidscentrum De Tolakker heeft wensen voor een nieuwe huisvesting in de kern van het dorp en sloot daarom aan bij de werkgroep “Samen voor Bavel”.

Gezamenlijke wens
De gezamenlijke wens is om in combinatie met het nieuwe gezondheidscentrum appartementen voor senioren én voor senioren met zorg te realiseren. Hieraan is grote behoefte in het dorp.
Bij de samenwerkende partijen staan alle neuzen dezelfde kant op. De vestiging van een multifunctionele accommodatie aan de Weideveld (op de locatie van het SMO-terrein en de Spindel) dichtbij de nieuwe scholen, heeft de voorkeur. Waardoor er op de locatie van de huidige Huif een gezondheidscentrum gebouwd kan worden met daarboven (senioren)woningen.

Vijf scenario’s
De gemeente heeft buro Rho vijf scenario’s uit laten werken. Een daarvan is het bovenstaande. Andere scenario’s zijn de renovatie van de huidige Huif of herbouw van de Huif op de huidige locatie. Renovatie heeft zeker niet de voorkeur van de samenwerkende partijen in het dorp, omdat de locatie niet de voorkeur heeft en omdat de te kleine afmetingen van de sportzalen dan nog dertig jaar blijven bestaan.
De overige varianten zijn de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie in de Vennekes of gesplitste plaatsing van ruimtes voor cultuur en binnensport in het dorp. Deze varianten hebben ook niet de voorkeur van ‘Samen voor Bavel”.

Besluit door gemeente
Hoewel de renovatie van de Huif het goedkoopst lijkt qua investering voor de gemeente, is bij de gemeente gevraagd om niet alleen naar de investering te kijken, maar naar de totale kosten van de exploitatie de komende dertig jaar. Die zullen bij nieuwbouw gunstiger uitvallen.
We hopen dat het rapport voor juli in het college van B&W wordt besproken, inclusief de opmerkingen van “Samen voor Bavel”, zodat de gemeenteraad er snel daarna een besluit over kan nemen.

Tussenpauz
Zoals bekend is de Tussenpauz al enige tijd dicht na het overlijden van Sjef Verhulst jr. Deze droevige aanleiding en de Coronacrisis hebben de gesprekken vertraagd om te komen tot heropening van deze veel bezochte ontmoetingsplek in het dorp. Achter de schermen zijn voorbereidingen gaande om de Tussenpauz op beperkte tijden te heropenen. Zodat Harmonie St. Caecilia en de Baviaonen er weer kunnen repeteren en optreden en de grote evenementen (wanneer deze van de overheid weer mogen) weer plaats kunnen vinden in ons dorp. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen melden.

Vul je enquête in en win een Bavelse waardebon!

Vul hierde enquête in. Na ieder thema is er genoeg ruimte voor jouw aanvullingen. Wil je meer weten over Bavel 2030? Hierlees je meer informatie.
De enquête loop tot 20 juli 2020. Daarna maken we de 20 winnaars bekend van de 20 waardebonnen van 25 euro, te besteden bij de ondernemers die aangesloten zijn bij ‘Bavel onderneemt ’t’.

Lopende projecten Dorpsraad Bavel

De dorpsraad Bavel is betrokken bij veel verschillende onderwerpen die ons dorp raken. In het voor- en najaar delen we de stand van zaken van de belangrijkste onderwerpen tijdens een Openbare Vergadering in ’t Klooster.
Een overzicht van een deel van de lopende zaken:

  • Waar het kan praten we mee over de verbreding van de A58 en de effecten voor de bewoners van Bavel. Hierin werken we samen met de Dorpsraad Ulvenhout en de Wijkraad Heusdenhout
  • We zijn onderdeel van de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie kunst, cultuur en sport, ter vervanging van de Huif
  • Betaalbare woningbouw voor senioren en starters in Bavel. Onze voorzitter Marco Kiezenberg is in dit kader lid van de BSCV (Bavelse starters/senioren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Vereniging)
  • We zijn in gesprek met de gemeente over het vernieuwen van de speeltuintjes in Nieuw-Wolfslaar
  • Wij zijn met meerdere partijen in gesprek over de overlast van hangjongeren. Daarbij hebben we ook oog voor de behoeften van de Bavelse jongeren
  • We zijn in gesprek met de gemeente over wat de energietransitie voor Bavel gaat betekenen

En natuurlijk de enquête voor de toekomstvisie van Bavel. Hierlees je er meer over en hierhierhier vul je hem in.

Vanaf 16 juni: Laat je stem horen voor onze nieuwe dorpsvisie ‘Bavel 2030’

Hoe ziet ons mooie dorp er in 2030 uit? Voor de nieuwe dorpsvisie ‘BAVEL 2030’ doet de Dorpsraad Bavel samen met de Gemeente Breda een onderzoek onder de bewoners. Een grote enquête is het eerste deel, daarna gaan we verder aan de slag met de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Het doel is een dorpsvisie waarin we als dorp onze stem laten horen voor het gemeentebeleid van de komende 10 jaar!

Vul hier de enquête in!
Wil je over een thema nog meer kwijt? Na ieder thema is er genoeg ruimte voor jouw aanvulling.

Hoe doen we dat?
Met input van veel Bavelse verenigingen en organisaties stelden we deze enquête op. Tussen 16 juni en 20 juli 2020 kunnen alle Bavelse bewoners hun mening delen over de voorzieningen en diensten in Bavel. Waar ben je trots op? Waar zie jij verbeteringen en mogelijkheden voor in de toekomst? Jullie antwoorden zijn belangrijk om een duidelijke visie neer te kunnen zetten.

Wat kun jij doen?
Jouw mening telt. Vul vanaf 16 juni de enquête in, en laat je stem horen door in de open invulvelden te vertellen wat voor jou belangrijk is. We delen de enquête onder andere via deze site en onze social media. De hoofdthema’s zijn:
• Wonen,
• Veiligheid,
• Welzijn,
• Ontmoeten en vrije tijd,
• Vrijwillige inzet.
Meerdere mensen in het gezin kunnen de enquête invullen.

Ook voor de kleinere initiatieven
We willen niet alleen weten hoe jij als Bavelse inwoner denkt over grote onderwerpen zoals woningbouw en zorg. Juist ook de kleinere initiatieven zijn belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. Zaken die we op korte termijn kunnen aanpakken. Wil je bijvoorbeeld meer bankjes in het dorp? Zijn er plekken in de buurt die slecht verlicht zijn of is hondenpoep een probleem in jouw straat? Geef dit dan aan in de open invulvelden in de enquête.

Kom jij ook in actie?
Om zoveel mogelijk initiatieven ook echt te realiseren, hebben we straks vrijwilligers nodig die hun steentje bij willen dragen aan de leefbaarheid van ons mooie dorp. Wil jij betrokken blijven bij de verdere uitwerking van onze dorpsvisie en/of wil je je bijdrage leveren aan één van de initiatieven die uit de enquête voort komen? Je kunt dit aangeven aan het einde van de enquête. Want zo zorgen we samen voor een beter Bavel!

Vul in en win een Bavelse waardebon!
Na 20 juli verloten we onder alle bewoners die de enquête hebben ingevuld twintig waardebonnen van 25 euro. Deze zijn te besteden bij ondernemers die aangesloten zijn bij Bavel Onderneemt ‘t.

Ken je mensen die de enquête graag willen invullen maar het lastig vinden om dit digitaal te doen? Mail ons dan op info@dorpsraadbavel.nl en wij zorgen voor een papieren exemplaar! Hier vul je de online versie in.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Namens de Dorpsraad Bavel,

Marco Kiezenberg (voorzitter), Sander Böse, Harry Dekken, Tom van Dijl, Toine van Es, Wendy Grauwmans, Tom Hendriks, Ivo Leenders, Maartje Marijnissen, Steven Verkaart en Linda Vlamings

Bavels Vlaggenprotocol

Het zal u niet ontgaan zijn: sinds enkele maanden heeft de Dorpsraad de Bavelse vlag opnieuw leven ingeblazen. De voorzitter van de Dorpsraad Bavel Toine van Es ontving ter gelegenheid van zijn koninklijke onderscheiding op 27 april jl. het eerste exemplaar als dank voor zijn grote inzet voor de belangen van ons dorp. Of u hem nog mooi vindt of niet: het is de officiële versie zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld in samenspraak met diverse vlaggenkundigen, historici en heemkundigen. De Dorpsraad Bavel vindt de vlag wel mooi en daagt iedere Bavelnaar en vereniging uit om de vlag met trots te dragen. Maar wanneer dan? Op verzoek van velen geeft de Dorpsraad met het Bavels Vlaggenprotocol een schot voor de boeg, onder het motto: Hang de koe maar buiten! Heeft u nog geen vlag? Stuur ons dan even een mailtje op info@dorpsraadbavel.nl De vlag kost € 25,00 en de opbrengst gaat naar de Stichting Korenmolen De Hoop.