Verslag bijeenkomst Zonnepark Bavel 3 juli jl.

Verslag bijeenkomst Zonnepark Bavel 3 juli jl.

Op 3 juli vond in het stadskantoor een bijeenkomst plaats voor de omwonenden van de Bavelse Berg in verband met het voornemen om de berg te voorzien van ongeveer 60.000 zonnepanelen. De bijeenkomst was een vervolg op de informatieavond van…

Op ieder huis een Bavelse Vlag

Op ieder huis een Bavelse Vlag

Tijdens Bavel Anno heeft de Dorpsraad Bavel in samenwerking met Samen voor Bavel vele exemplaren van de in ere herstelde dorpsvlag verkocht, onder het motto “Op ieder huis een Bavelse Vlag”. De opbrengst van deze actie wordt aangeboden aan de…

Groene Make over Sporthal de Huif en Kinderdagverblijf de Berenboot

Groene Make over Sporthal de Huif en Kinderdagverblijf de Berenboot

Sporthal de Huif en kinderdagverblijf de Berenboot aan de Deken Dr. Dirckxweg in Bavel krijgen een duurzame Make Over. De gemeente Breda heeft dit bekendgemaakt en verzocht om het webbericht groene make-over De Huif en De Berenboot te publiceren op…

Privacy Statement Dorpsraad Bavel

Privacy Statement Dorpsraad Bavel

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Ook de Dorpsraad Bavel moet aan deze verordening voldoen en dient de privacy en uw persoonsgegevens te beschermen. Helaas heeft dit tot gevolg dat wij onze pagina met contactgegevens…

Voorzitter Toine van Es koninklijk onderscheiden

Voorzitter Toine van Es koninklijk onderscheiden

Op 26 april jl. heeft de voorzitter van de Dorpsraad Bavel Toine van Es een koninklijke onderscheiding ontvangen van Burgemeester Paul Depla. Toine werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau en was hierdoor totaal verrast. Tijdens een feestelijke…

Omgevingsvergunning voor retraitehotel Semenarieweg 26 verleend

Omgevingsvergunning voor retraitehotel Semenarieweg 26 verleend

Op 7 juli 2017 is een Wabo-aanvraag ingediend door de heer Bosma (Seminarie B.V.) voor het verbouwen van het klooster aan de Seminarieweg 26 tot retraitehotel. Alle benodigde procedures ten aanzien van de inhoudelijke behandeling zijn doorlopen en de aanvraag…

Nieuwbouw schoolgebouw aan de Kapittelhof

Nieuwbouw schoolgebouw aan de Kapittelhof

Op 20 maart jl. vond in ’t Klooster de informatieavond plaats van de Gemeente Breda omtrent het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het IKC Bavel waarin de basisscholen Spindel en Toermalijn gevestigd zullen worden. Op deze goed bezochte avond…

Reductie afvalbakken

Reductie afvalbakken

De gemeente Breda is in 2016 is begonnen met het inventariseren en monitoren (vullingsgraad) van afvalbakken in de openbare ruimte. Op basis van deze uitkomsten is het aantal afvalbakken in Ulvenhout gehalveerd. Tegelijkertijd is de capaciteit van de overgebleven afvalbakken…

Rijkswaterstaat wijst voorkeursvariant inrichting knooppunt Annabosch af

Rijkswaterstaat wijst voorkeursvariant inrichting knooppunt Annabosch af

Op 19 maart werd de Dorpsraad Bavel onaangenaam verrast door de mededeling van Rijkswaterstaat dat de voorkeursvariant voor de herinrichting van knooppunt Annabosch wegens kosten is afgewezen. Op de website van Innova58 treft u naast veel informatie over de verbreding…

Meldingen openbare ruimte Gemeente Breda

Meldingen openbare ruimte Gemeente Breda

Meldingen betreffende de openbare ruimte Meldingen inzake vernielingen, kapotte bestratingen, verlichting, riolering of groenvoorziening kunt U doen door middel van het digitaal meldingsformulier van de Gemeente Breda. U kunt ook bellen met het Meldpunt, tel: 14 076. Meldingen door middel…