Misdaadcijfers Bavel in 2017 niet zorgwekkend

Misdaadcijfers Bavel in 2017 niet zorgwekkend

Op onze eerste vergadering van 2018 praatte het bestuur van de Dorpsraad bij met wijkagent Jos van Geffen. We namen met hem de misdaadcijfers van 2017 door. Het aantal woninginbraken bleek licht gedaald, van 32 naar 26 (2016) Wel is…

NO GOAT BAVEL - BAVEL KOMT IN ACTIE!

NO GOAT BAVEL – BAVEL KOMT IN ACTIE!

Zoals wellicht bekend heeft de Dorpsraad met verbazing kennis genomen van de aanvraag Omgevingsvergunning die is ingediend om aan de Gilzeweg 15 een megastal met 2672 geiten te gaan houden. De Gemeente Breda heeft de vergunningaanvraag in behandeling en verwacht…

Onderzoek naar de vraag naar senioren- en starterswoningen in Bavel

Onderzoek naar de vraag naar senioren- en starterswoningen in Bavel

Zaterdag 13 mei werd in ’t Klooster in Bavel de campagne Wonen met Gemak afgesloten met een informatiemiddag waar belangstellenden allerhande informatie konden krijgen die het langer wonen thuis mogelijk maken. Desondanks zijn er ook inwoners die graag hun huidige…

Dorpsraad Bavel bezorgd om komst mega geitenhouderij

Dorpsraad Bavel bezorgd om komst mega geitenhouderij

De Dorpsraad Bavel is zeer bezorgd over de voorgenomen komst van een mega geitenhouderij aan de Gilzeweg 15 in Bavel. De nieuwe eigenaar wil aldaar tenminste 2672 geiten gaan houden. Naar aanleiding van de recente publicatie van het besluit dat…

Kick-off BuurtApp Bavel Brigida-Roosberg

Kick-off BuurtApp Bavel Brigida-Roosberg

In navolging van de oproep om te komen tot Buurt Preventie Brigida-Roosberg is het nu zo ver dat in samenwerking met de gemeente Breda, Buurtpreventie Breda en de politie/wijkagent de start plaatsvindt van de Buurtpreventie App Groep voor de bewoners…

Verslag openbare najaarsvergadering Dorpsraad Bavel

Verslag openbare najaarsvergadering Dorpsraad Bavel

Een volle refter in dorpshuis ’t Klooster en een volle agenda, waren 2 ingrediënten voor een succesvolle openbare vergadering van de Dorpsraad Bavel op maandagavond 21 november. Bij de mededelingen van voorzitter Toine van Es kwam allereerst de recente aankoop…

Hoera het evenementenseizoen is afgelopen. En nu?

Hoera het evenementenseizoen is afgelopen. En nu?

De evenementen op Breepark en het evenement Dream Village aan de Lage Aard hebben de gemoederen in Bavel dit voorjaar en zomer veelvuldig bezig gehouden. De hoofdoorzaak was de geluidsoverlast die vele inwoners van Bavel hebben ervaren bij deze evenementen….

Evenementen Duikbootfestival en Dream Village

Evenementen Duikbootfestival en Dream Village

Naar aanleiding van de vele klachten die zijn ontvangen over de geluidsoverlast tijdens evenementen Ploegendienst (28 mei) en Pussy Lounge (11 juni) heeft de Dorpsraad (veelvuldig) overleg gevoerd met diverse met evenementen belaste ambtenaren en wethouder Adank van de Gemeente…

Start Buurtpreventieteam Brigida-Roosberg

Start Buurtpreventieteam Brigida-Roosberg

Binnen Bavel zijn nu 4 buurtpreventieteams actief. Dit heeft in de betreffende buurten geresulteerd in een daling van het aantal inbraken. Ook voor de buurt Brigida-Roosberg hebben de wijkbewoners het initiatief genomen om samen met de coordinatoren van het Buurtpreventietam…

Schouw Nieuwe Stijl

Schouw Nieuwe Stijl

De jaarlijks gezamenlijk uit te voeren schouw door de gemeente Breda en de Dorpsraad Bavel is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt onder gebruikmaking van nieuwe technieken de digitale schouw met behulp van de Buiten Beter App. De…