Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Oost

Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Oost

Op dinsdag 24 november as. vond in de Tussenpausz in Bavel een informatiebijeenkomst plaats over het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Bavel, waarvan het ontwerp in concept is opgesteld. Het plan ligt tot 9 en met december 2015 ter…

Bavelse Berg wordt Breepark

Bavelse Berg wordt Breepark

Er wordt al fink gewerkt aan de Bavelse Berg. De contouren van het evenemententerrein worden langzaam maar zeker zichtbaar. De toegangsweg vanaf de A27 en Zuidelijke Rondweg wordt aangelegd. De vestiging van Decathlon hoopt eind november haar deuren te openen….

Aanpassing wal in Nieuw Wolfslaar

Aanpassing wal in Nieuw Wolfslaar

Op 24 september jl. vond in het Stadskantoor een presentatie van de gemeente plaats over het voorlopige ontwerp van de voorgenomen aanpassingen van het noordelijke gedeelte van de geluidswal in Nieuw Wolfslaar. Met de aanpassingen wordt afgeweken van het oorspronkelijke…

Resultaten bewonersenquete Nieuw Wolfslaar

Resultaten bewonersenquete Nieuw Wolfslaar

Op zaterdag 19 september 2015 heeft de Dorpsraad Bavel de thermometer gestoken in de wijk Nieuw Wolfslaar. Het tienjarig bestaan van de wijk was een goed moment om eens te peilen wat de bewoners van de wijk vinden. Enkele tientallen…

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen In een plan zijn de rechten en plichten van burgers en overheden vastgelegd. In bestemmingsplannen wordt geregeld wat U wel en niet mag doen als U bijvoorbeeld wilt verbouwen of uw pand wilt uitbreiden. U kunt er bijvoorbeeld ook…

Woninginbraken

Woninginbraken

In Bavel is sprake van een inbraakgolf Woninginbraken in Nederland nemen hand over hand toe. Breda staat in 2012 bovenaan in de statistieken van verzekeraars: 25% meer inbraakclaims in Breda dan in Tilburg en Eindhoven. In Breda ( inclusief de…

Buurtpreventie

Buurtpreventie

Buurtpreventie in Bavel Enkele jaren geleden is de Gemeente Breda in samenwerking met de Politie en Surplus Welzijn gestart met het opzetten van Buurtpreventie in diverse delen van Breda. Buurtpreventie maakt deel uit van het veiligheidsbeleid van de gemeente Breda en wordt ingezet…

InnovA58

InnovA58

InnovA58 In het project InnovA58 werken Provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid en regionaal bedrijfsleven samen om de doorstroming op de A58 te verbeteren. Men wil de grootste knelpunten op de A58 aanpakken, tussen Eindhoven en Tilburg en ten zuiden van Breda. Dat…

Brede School Bavel

Brede School Bavel

Van Brede school naar nieuwe klaslokalen De realisatie van een brede school in Bavel is naarmate de tijd is verstreken steeds minder ambitieus geworden. Waar andere wijken en dorpen nog een schoolgebouw hebben gekregen waar alles onder een dak was…

Bavelse Berg

Bavelse Berg

Nieuwe ontwikkelingen bij de Bavelse Berg Medio 2015 wordt gestart met de aanleg van de evenementenzone in het gebied tussen het dorp Bavel en de Bavelse Berg. In de evenementenzone zijn voorzien: een evenementenhal vergelijkbaar met Ahoy in Rotterdam een…