Meer informatie over het thema Duurzaamheid.

Werkzaamheden Lange Bunder

Verslag bijeenkomst Zonnepark Bavel 3 juli jl.

Op 3 juli vond in het stadskantoor een bijeenkomst plaats voor de omwonenden van de Bavelse Berg in verband met het voornemen om de berg te voorzien van ongeveer 60.000 zonnepanelen. De bijeenkomst was een vervolg op de informatieavond van 13 juni jl. Er zijn door de vertegenwoordigers van Sweco en Rooftop enkele impressies en presentaties getoond van de verwachte aanblik van de Bavelse Berg in de divesre seizoenen. Diverse omwonenden hebben namelijk hun zorgen geuit over het verstoorde landschap en mogelijke overlast door reflexie van het zonlicht en vinden de beoogde groene wal van bomen en struweel om het aanzicht te verbeteren onvoldoende, zeker omdat het jaren duurt voordat de bomen voldoende gegroeid zijn. Het Verslag informatieavond 3 juli 2018 vindt u hier. De presentaties die deze avond zijn getoond zijn door de bestandgrootte niet op de website te plaatsen. Deze kunnen u desgewenst toegezonden worden. Stuurt u even een mailtje naar de Dorpsraad door het contactformulier op de contactpagina

Groene Make over Sporthal de Huif en Kinderdagverblijf de Berenboot

Sporthal de Huif en kinderdagverblijf de Berenboot aan de Deken Dr. Dirckxweg in Bavel krijgen een duurzame Make Over. De gemeente Breda heeft dit bekendgemaakt en verzocht om het webbericht groene make-over De Huif en De Berenboot te publiceren op onze website. In het bericht staat omschreven welke verbeteringen worden aangebracht. Graag verwijzen wij naar dit bericht. De werkzaamheden zullen eind augustus dit jaar klaar zijn.