Meer informatie over het thema Ontmoeten en vrije tijd.

Nieuw bestuurslid Dorpsraad

Demissionair minister Harbers bezocht Bavel

Nieuwe bestuursleden Dorpsraad

Afscheid Harrie van Dekken

Bavel in beweging – Buitenfitness toestellen voor Bavel

Inloopavond nieuw hotel Van der Valk op Breepark

Einde van een tijdperk, begin van iets moois

Enquête Jack van Gilsplein

Enquête over het Jack van Gilsplein

 ‘Het kloppend hart van Bavel’

In de enquête Bavel2030 kwam naar voren dat veel bewoners de wens hebben om iets moois van het Jack van Gilsplein te maken o.a. omdat er te weinig mogelijkheden zijn voor ontmoeting in de buitenlucht en een te beperkt horeca-aanbod. Wat is er nodig om het Jack van Gilsplein om te vormen tot het kloppend hart van het centrum met mogelijkheden voor ontmoeting?

De Dorpsraad Bavel onderzoekt met ondersteuning van de gemeente de mogelijkheden om van het Jack van Gilsplein een echt dorpsplein te maken. Het compenseren van de huidige parkeerplaatsen hoort daar ook bij.

Wat zijn jouw wensen voor het centrum (het hart) van Bavel

Laat ons weten wat jij vindt van de voorzieningen, inrichting en verkeerssituatie van ons huidige centrum. Wat zijn jouw ideeën en verbeterpunten? Geef je inbreng en draag bij aan een mooie toekomst van Bavel! hier de enquête invullen.

De enquête wordt gebruikt voor een eerste schets waarop mensen kunnen reageren via planbreda.nl. In zomer wordt het plan voor de herinrichting definitief gemaakt en start de besluitvormingsprocedure.

Like en deel

Hoe meer bewoners hun wensen kenbaar maken, hoe beter de nieuwe inrichting straks past bij de wensen die er zijn. Naast het invullen van de enquête kun je daar ook aan bijdragen door dit bericht door te sturen naar andere bewoners en onze berichten hierover op Facebook en Instagram te liken.

Bavel in beweging – Buitenfitness toestellen voor Bavel

Ontwikkeling kern van Bavel

Omdat de Tussenpauz gaat verdwijnen en de Huif aan zijn levenseinde is, maakt de werkgroep ‘Samen voor Bavel’ al twee jaar zich sterk voor een moderne huisvesting voor de cultuur en binnensport in Bavel. Diverse partijen werken samen in deze werkgroep. ‘Samen voor Bavel’ bestaat uit: De Baviaonen, Bavel Izz Music, het Dorpsplatform, BC Tilburg, Bevel Onderneemt ’t, Harmonie St Caecilia, de basisscholen en het gezondheidscentrum Tolakker.

Vorig jaar gaf de gemeenteraad aan het college de opdracht om de mogelijkheden uit te werken voor de huisvesting van een multifunctionele accommodatie voor cultuur en binnensport, maar ook van een ontmoetingsruimte daarbij, in de kern van het dorp.
Het Gezondheidscentrum De Tolakker heeft wensen voor een nieuwe huisvesting in de kern van het dorp en sloot daarom aan bij de werkgroep “Samen voor Bavel”.

Gezamenlijke wens
De gezamenlijke wens is om in combinatie met het nieuwe gezondheidscentrum appartementen voor senioren én voor senioren met zorg te realiseren. Hieraan is grote behoefte in het dorp.
Bij de samenwerkende partijen staan alle neuzen dezelfde kant op. De vestiging van een multifunctionele accommodatie aan de Weideveld (op de locatie van het SMO-terrein en de Spindel) dichtbij de nieuwe scholen, heeft de voorkeur. Waardoor er op de locatie van de huidige Huif een gezondheidscentrum gebouwd kan worden met daarboven (senioren)woningen.

Vijf scenario’s
De gemeente heeft buro Rho vijf scenario’s uit laten werken. Een daarvan is het bovenstaande. Andere scenario’s zijn de renovatie van de huidige Huif of herbouw van de Huif op de huidige locatie. Renovatie heeft zeker niet de voorkeur van de samenwerkende partijen in het dorp, omdat de locatie niet de voorkeur heeft en omdat de te kleine afmetingen van de sportzalen dan nog dertig jaar blijven bestaan.
De overige varianten zijn de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie in de Vennekes of gesplitste plaatsing van ruimtes voor cultuur en binnensport in het dorp. Deze varianten hebben ook niet de voorkeur van ‘Samen voor Bavel”.

Besluit door gemeente
Hoewel de renovatie van de Huif het goedkoopst lijkt qua investering voor de gemeente, is bij de gemeente gevraagd om niet alleen naar de investering te kijken, maar naar de totale kosten van de exploitatie de komende dertig jaar. Die zullen bij nieuwbouw gunstiger uitvallen.
We hopen dat het rapport voor juli in het college van B&W wordt besproken, inclusief de opmerkingen van “Samen voor Bavel”, zodat de gemeenteraad er snel daarna een besluit over kan nemen.

Tussenpauz
Zoals bekend is de Tussenpauz al enige tijd dicht na het overlijden van Sjef Verhulst jr. Deze droevige aanleiding en de Coronacrisis hebben de gesprekken vertraagd om te komen tot heropening van deze veel bezochte ontmoetingsplek in het dorp. Achter de schermen zijn voorbereidingen gaande om de Tussenpauz op beperkte tijden te heropenen. Zodat Harmonie St. Caecilia en de Baviaonen er weer kunnen repeteren en optreden en de grote evenementen (wanneer deze van de overheid weer mogen) weer plaats kunnen vinden in ons dorp. We hopen hier binnenkort meer over te kunnen melden.