Meer informatie over het thema Welzijn.

Nieuw bestuurslid Dorpsraad

Demissionair minister Harbers bezocht Bavel

Nieuwe bestuursleden Dorpsraad

Afscheid Harrie van Dekken

Bavel in beweging – Buitenfitness toestellen voor Bavel

Bavel in beweging – Buitenfitness toestellen voor Bavel

NO GOAT BAVEL – BAVEL KOMT IN ACTIE!

Zoals wellicht bekend heeft de Dorpsraad met verbazing kennis genomen van de aanvraag Omgevingsvergunning die is ingediend om aan de Gilzeweg 15 een megastal met 2672 geiten te gaan houden. De Gemeente Breda heeft de vergunningaanvraag in behandeling en verwacht binnen enkele weken een besluit te kunnen nemen.
De Dorpsraad is tegen de komst van de mega stal met geiten. Daarom lanceren wij een actie met de titel NO GOAT BAVEL
De gevaren van Q koorts worden ernstig onderschat. De kans op Q-koorts is altijd aanwezig. Hoewel vaccinatie van geiten verplicht is, worden in Nederland ieder jaar circa 20 Q-koorts meldingen gedaan. Niemand weet met zekerheid hoe groot de kans op een nieuwe uitbraak is. Er is eenvoudigweg nog niet voldoende langdurige ervaring op dit gebied. Dit wordt door medici en wetenschappers bevestigd. Ook komen longontstekingen relatief vaker voor bij omwonenden van geitenhouderijen. De Dorpsraad Bavel wil de inwoners van Bavel daarom geen onderwerp laten zijn van een situatie met mogelijk vreselijke gevolgen voor Bavel. De Dorpsraad Bavel roept alle inwoners van Bavel dan ook op om zich te verzetten tegen de komst van de mega geitenstal op slechts 1,5 kilometer van de dorpskern, scholen, winkels en voorzieningen.
Uiteraard volgen wij de vergunning aanvraag nauwgezet en zijn wij voortdurend in overleg met de verantwoordelijke wethouder. Los van de eventuele juridische stappen willen wij ook namens het dorp in de richting van de Gemeenteraad een krachtig signaal afgeven.
Op maandag 26 juni zal Bert Duijndam namens de Dorpsraad Bavel om 19.30 uur inspreken bij de vergadering van de Commissie Economie op het Stadhuis aan de Grote Markt (ingang via Stadserf). Wij roepen zo veel mogelijk inwoners van Bavel op om bij deze openbare vergadering aanwezig te zijn, zodat het de aanwezige gemeenteraadsleden duidelijk wordt dat Bavel massaal tegen de komst van de geitenhouderij aan de Gilzeweg is.
Daarnaast zijn wij een handtekeningenactie gestart om de verantwoordelijke wethouder een petitie aan te bieden. U kunt uw handtekening plaatsen in wagen van Hans van Steen, ’t Klooster en ook online via de website petities24.com
Vraag uw buren, kennissen, familie enz. om hun handtekening te plaatsen!!

Dorpsraad Bavel bezorgd om komst mega geitenhouderij

De Dorpsraad Bavel is zeer bezorgd over de voorgenomen komst van een mega geitenhouderij aan de Gilzeweg 15 in Bavel. De nieuwe eigenaar wil aldaar tenminste 2672 geiten gaan houden. Naar aanleiding van de recente publicatie van het besluit dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) nodig is in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning hebben wij op 6 maart schriftelijk onze bezorgdheid overgebracht aan het College van B&W van de gemeente Breda. De brief kunt u hier inzien. Wij hebben aangegeven dat wij vermoeden dat de gemeente de risico’s van de volksgezondheid van de inwoners van de nabije dorpskern van Bavel onderschat.
Inmiddels heeft de Omgevingsdienst laten weten advies mbt de gevolgen voor de volksgezondheid te hebben opgevraagd bij de GGD.
Wij gaan zodra dat mogelijk is een zienswijze indienen tegen de vergunningaanvraag en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.