Meer informatie over het thema Wonen en openbare ruimte.

Ontwikkeling kern van Bavel

De werkgroep 'Samen voor Bavel' heeft de voorkeur voor een multifunctionele accommodatie voor binnensport, cultuur en ontmoetingsruimte aan de Weideveld, zodat er op de locatie van de huidige Huif een gezondheidscentrum gebouwd kan worden met daarboven (senioren)woningen.

KPN Netwerk legt glasvezel in Bavel aan

Goed nieuws voor de fervente internetgebruikers in Bavel. KPN…

Dorpsraad en BSCV manen Gemeente voor betaalbare woningbouw

De Dorpsraad maakt zich al jaren samen met de Bavelse Starters…

Verboden afval te storten

De Gemeente Breda heeft recent enkele borden aan de Bavelse Hei…

Nieuwbouw schoolgebouw aan de Kapittelhof

Op 20 maart jl. vond in 't Klooster de informatieavond plaats…

Reductie afvalbakken

De gemeente Breda is in 2016 is begonnen met het inventariseren…

Meldingen openbare ruimte Gemeente Breda

Meldingen betreffende de openbare ruimte Meldingen inzake vernielingen,…

Onderzoek naar de vraag naar senioren- en starterswoningen in Bavel

Zaterdag 13 mei werd in ’t Klooster in Bavel de campagne Wonen…

Schouw Nieuwe Stijl

De jaarlijks gezamenlijk uit te voeren schouw door de gemeente…

Clusterplaatsen voor containers in Nieuw Wolfslaar

De Gemeente Breda gaat het komende jaar clusterplaatsen voor…