Dorpsraad tegen komst van Dream Village

Recentelijk werd de Dorpsraad verrast door het krantenbericht dat de organisatie van het driedaagse Hardcore / Hardstyle festival Dream Village het evenement van 2 tot 4 september wil houden aan de Lage Aard in Bavel. Naast podia met muziek zal er een 3 daagse camping worden ingericht voor de bezoekers.
De Dorpsraad Bavel is tegen de afgifte van de vergunning voor dit evenement. In de eerste plaats is de Dorpsraad van mening dat de locatie van dit evenement (naast het natuurgebied Wouwerbeek) zich niet leent voor een dergelijk festival. Bovendien vindt een week eerder (27 augustus as.) al het Duikboot festival met housemuziek plaats op Breepark. Aangezien het laatste woord nog niet gesproken is over de geluidsoverlast die velen hebben ervaren tijdens de evenementen Ploegendienst en Pussy Lounge (zie vorig artikel op deze site), worden twee van dergelijke evnementen kort na elkaar te veel van het goede voor een dorp met een landelijk karakter. De gemeente heeft aangegeven op 23 juli as. een beslissing te moeten nemen op de aangevraagde vergunning. De Dorpsraad zal de gemeente verzoeken om de aangevraagde vergunning af te wijzen en bij afgifte bezwaar maken. De vergunningaanvraag staat bij de gemeente Breda bekend onder nummer 2016/1029. Wij houden u op de hoogte.