Evenementen Duikbootfestival en Dream Village

Naar aanleiding van de vele klachten die zijn ontvangen over de geluidsoverlast tijdens evenementen Ploegendienst (28 mei) en Pussy Lounge (11 juni) heeft de Dorpsraad (veelvuldig) overleg gevoerd met diverse met evenementen belaste ambtenaren en wethouder Adank van de Gemeente Breda, Maver Holding (eigenaresse Breepark) en de organisatoren van Dream Village. Ook is overleg gevoerd met het bestuur van de wijkraad Stadshart/Valkenberg, welke al jaren te kampen hebben met geluidsoverlast bij evenementen in de binnenstad en veel ervaring heeft met deze materie.

Op 27 augustus as. vindt op Breepark het event Duikbootfestival plaats waar van 12 uur tot middernacht elektronische muziek zal worden afgespeeld. Een week later vindt van 2 t/m 4 september aan de Lage Aard het dance event Dream Village plaats. Voor beide evenementen hebben wij de vergunningaanvragen, onderliggende stukken en toezending van de vergunningen opgevraagd, zodra deze worden afgegeven.

Voor het Duikbootfestival is nog geen evenementenvergunning door de gemeente afgegeven, deze wordt naar verwachting pas enkele dagen voor het evenement verwacht.

Voor Dream Village is op 22 juli jl. een door de Gemeente omgevingsvergunning afgegeven. Dit is nog niet de definitieve evenementenvergunning, deze wordt pas kort voor het evenement door de Gemeente Breda afgegeven.

We hebben helaas de indruk dat bezwaar maken tegen de vergunningen geen effect zal hebben, daar de organisatoren voldoen aan de eisen en normen die de Gemeente Breda. Er is dus maar 1 conclusie en dat is dat de normen die de gemeente hanteert te hoog zijn en de belangen van bewoners ondergeschikt maakt. Die normen zijn bovendien gedateerd (1996) en stammen uit een tijd waarin dance events nog nauwelijks werden georganiseerd. Het ontbreken van een goed evenementenbeleid door de Gemeente Breda maakt het bovendien nog lastiger om te toetsen of de gemeente en de organisatie van een evenement zich aan de afspraken houdt. Het nieuwe evenementenbeleid van de Gemeente Breda zal naar verwachting in het najaar door de gemeenteraad worden vastgesteld. De Dorpsraad Bavel zal samen met de Wijkraad Stadshart/Valkenberg aandringen op het participatie in het op te stellen beleid.

Daarnaast heeft de Gemeente Breda voor wat betreft de evenementen op Breepark een pilotperiode toegestaan van twee festivalseizoenen. Deze proefperiode eindigt 30 september 2017. Op aandringen van de Dorpsraad vindt dit najaar een tussenevaluatie plaats, zodat (negatieve) ervaringen uit 2016 in de zomer van 2017 niet worden herhaald.

Inmiddels heeft Wethouder Adank degenen die een klacht hebben ingediend bij de gemeente een brief gezonden. Naar aanleiding van deze brief heeft de Dorpsraad de wethouder een reactie gezonden waarin wij aandringen op meer concrete maatregelen om de overlast te beperken en geen vergunning te verlenen aan Dream Village omdat naar onze mening 3 evenementdagen binnen 1 week veel te veel is. Naar onze mening zijn de maatregelen die worden overwogen (?) te vaag en niet meetbaar.

De organisatie van Dream Village heeft een apart gedeelte van haar website beschikbaar gesteld voor inwoners van Bavel, met daarop veel informatie over het evenement. Ook is aangegeven hoe u de organisatie kunt bereiken voor klachten. Ook wordt hier informatie gegeven over een rondleiding voor buurtgenoten op 2 september.

De organisatie van het Duikbootfestival heeft ook informatie op haar website gezet voor buurtbewoners en contactgegevens voor klachten. Daarnaast ivint u informatie over een rondleiding op 27 augustus voor buurtbewoners.

Mocht u tijdens de evenementen klachten ervaren, neem dan telefonisch contact op met de organisatie via de contactgegevens op hun website. Ook kunt u de Gemeente Breda bellen op 076-5298600 en 14076. Ook vragen wij u de dorpsraad via info@dorpsraadbavel.nl per e-mail op de hoogte te stellen als u een klacht heeft ingediend en een omschrijving van uw klacht en de opvolging te geven.