Lopende projecten Dorpsraad Bavel

De dorpsraad Bavel is betrokken bij veel verschillende onderwerpen die ons dorp raken. In het voor- en najaar delen we de stand van zaken van de belangrijkste onderwerpen tijdens een Openbare Vergadering in ’t Klooster.
Een overzicht van een deel van de lopende zaken:

  • Waar het kan praten we mee over de verbreding van de A58 en de effecten voor de bewoners van Bavel. Hierin werken we samen met de Dorpsraad Ulvenhout en de Wijkraad Heusdenhout
  • We zijn onderdeel van de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie kunst, cultuur en sport, ter vervanging van de Huif
  • Betaalbare woningbouw voor senioren en starters in Bavel. Onze voorzitter Marco Kiezenberg is in dit kader lid van de BSCV (Bavelse starters/senioren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Vereniging)
  • We zijn in gesprek met de gemeente over het vernieuwen van de speeltuintjes in Nieuw-Wolfslaar
  • Wij zijn met meerdere partijen in gesprek over de overlast van hangjongeren. Daarbij hebben we ook oog voor de behoeften van de Bavelse jongeren
  • We zijn in gesprek met de gemeente over wat de energietransitie voor Bavel gaat betekenen

En natuurlijk de enquête voor de toekomstvisie van Bavel. Hierlees je er meer over en hierhierhier vul je hem in.