Nieuwbouw schoolgebouw aan de Kapittelhof

Op 20 maart jl. vond in ’t Klooster de informatieavond plaats van de Gemeente Breda omtrent het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het IKC Bavel waarin de basisscholen Spindel en Toermalijn gevestigd zullen worden. Op deze goed bezochte avond werd door ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van Breedsaam en ICS een presentatie gegeven over het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw, de indeling van het schoolterrein, de verkeersstromen en de wijziging in het bestemmingsplan. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt tot en met 18 april ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en in deze periode kan ook een zienswijze worden ingediend bij de gemeente.