Omgevingsvergunning voor retraitehotel Semenarieweg 26 verleend

Op 7 juli 2017 is een Wabo-aanvraag ingediend door de heer Bosma (Seminarie B.V.) voor het verbouwen van het klooster aan de Seminarieweg 26 tot retraitehotel. Alle benodigde procedures ten aanzien van de inhoudelijke behandeling zijn doorlopen en de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen. De omgevingsvergunning is dan ook per heden verleend. De vergunning is op 5 april 2018 gepubliceerd op overheid.nl Er kan binnen 6 weken na bekendmaking en dus tot 17 mei 2018 door belanghebbenden bezwaar gemaakt worden bij de Gemeente Breda. De dorpsraad zal de ontwikkelingen kritisch volgen en u informeren.