Start Buurtpreventieteam Brigida-Roosberg

Binnen Bavel zijn nu 4 buurtpreventieteams actief. Dit heeft in de betreffende buurten geresulteerd in een daling van het aantal inbraken. Ook voor de buurt Brigida-Roosberg hebben de wijkbewoners het initiatief genomen om samen met de coordinatoren van het Buurtpreventietam van de Gemeente Breda een preventieteam op te zetten onder de naam “Brigida-Roosberg”.

Het iniatief zal zich uitstrekken over de volgende straten: Roosbergseweg, Brigidastraat, Kerkstraat tot rotonde, DDD weg, Schoolstraat, Wildbraak, Hoge zijde, Lage Zijde, Rooibraak, Rieblok, Spiebos, Driehoek, Akkerveld, Daalakker, Hoge Daalakker, Lage Daalakker, Nieuwe Daalakker.

Als communicatiemiddel zal daarbij gebruik gemaakt worden van een WhatsApp groep en e-mail groep. Bewoners die niet beschikken over WhatsApp en/of email worden schriftelijk geïnformeerd of door buurtbewoners persoonlijk op de hoogte gebracht.

Woont u in een van de genoemde straten? Doe mee en meldt u aan ! Samen maken we Bavel veiliger.
Het e-mailadres is: brigida-roosberg@ziggo.nl

Meer informatie over het opzetten van een buurtpreventieteam vindt u hier