Verboden afval te storten

De Gemeente Breda heeft recent enkele borden aan de Bavelse Hei geplaatst met daarop de mededeling “Verboden afval te storten”. Het is de gemeente gebleken dat er regelmatig vuil / afval op de Bavelse heide wordt gestort en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nadrukkelijk merkt de gemeente op dat het verbod ook geldt voor groen- en tuinafval. Dit verstoort de aanwezige flora en fauna. Op verzoek van de gemeente vragen wij u om afval aan te bieden bij het milieustation of het afval te laten ophalen door het als grofvuil aan te bieden. Mocht u constateren dat er mensen toch vuil storten dan kunt u contact opnemen met Afdeling Toezicht en Handhaving op tel. 14076. Als u zwerfaval aantreft, dan kunt dat bij de Gemeente melden op hetzelfde telefoonnummer of via uw smartphone melden via de Beter Buiten App