Het heeft even geduurd maar onze eerste nieuwsbrief is verzonden naar iedereen die zich heeft opgegeven. Met deze nieuwsbrief zullen we je regelmatig op de hoogte houden van het nieuws uit het dorp en van de verschillende projecten die er momenteel gaande zijn. Uiteraard doen we ook verslag van de vergaderingen van de Dorpsraad en de activiteiten. Kijk hiervoor ook naar de agenda op onze website www.dorpsraadbavel.nl onder het kopje agenda.

In deze 1ste editie een oproep voor de bijzondere openbare (kerst) vergadering op 14 december, bijzonderheden uit de laatste vergadering van de dorpsraad, de denktank voor een mogelijke vervanging van ONS BLAD en de stand van zaken van het project SAMEN AAN DE SLAG VOOR BAVEL.