Aanpassing wal in Nieuw Wolfslaar

Op 24 september jl. vond in het Stadskantoor een presentatie van de gemeente plaats over het voorlopige ontwerp van de voorgenomen aanpassingen van het noordelijke gedeelte van de geluidswal in Nieuw Wolfslaar. Met de aanpassingen wordt afgeweken van het oorspronkelijke plan uit 1999. Een behoorlijk aantal belangstellenden was op de informatieavond afgekomen. Met het plan wordt het nu nog braak liggende gedeelte van de wal gecultiveerd, mede vanwege de geplande woningbouw in het noordelijke gedeelte van de wijk langs de wal. De geplande start van de werkzaamheden is maart 2016. De presentatie die werd gegeven met daarin meer informatie over het plan vindt u hier. Presentatie Wal Nieuw Wolfslaar