Geen vuurwerk in 17 vuurwerkvrije zones

Dit jaar mag er weer vuurwerk worden afgestoken op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Een uitzondering geldt dit jaar voor de vuurwerkvrije zones: daar mag het helemaal niet.

In Bavel betreft dat 2 gebieden:

  • De omgeving van Dierenweide De Bunderij
  • De omgeving van Korenmolen de Hoop

Rondom elke zone staat op borden duidelijk aangeven dat men een ‘vuurwerkvrije zone’ binnenkomt. Verder wordt er toezicht gehouden op het naleven van de verbodsregels, zeker binnen de zones. Het afsteken van vuurwerk op een moment of plaats waar dat niet mag, levert een boete op van € 250,-

Vuurwerkhinder

De gemeente Breda is zich ervan bewust dat vuurwerk al wordt afgestoken in de aanloop naar oud en nieuw. Samen met veiligheidspartners en betrokken buurtbewoners doen we wat mogelijk is om de overlast zoveel mogelijk terug te brengen. Om goed te kunnen bepalen waar bewoners overlast ervaren, is het belangrijk om te blijven melden. Alleen dan is het mogelijk om de hotspots in beeld te krijgen. Op basis van uw meldingen bepaalt de gemeente de inzet van de BOA’s.

Melden

Meld vuurwerkhinder en vermoedens van opslag of verkoop van vuurwerk altijd.

  • Meld vuurwerkhinder bij de gemeente via breda.nl/vuurwerk en vul alle informatievelden in, ook de omgeving/locatie waar de hinder vandaan komt of waar u vermoedt dat het vandaan komt

of bel 14 076 (ook buiten kantooruren, via een doorgeschakelde telefoonlijn).

  • Meld het vermoeden van opslag van (illegaal) vuurwerk of verhandelen vanuit woningen, garageboxen, opslagloodsen en dergelijke via politie 0900 8844 (geen spoed, wel politie) of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000 of meldmisdaadanoniem.nl