Bavelse Berg

Nieuwe ontwikkelingen bij de Bavelse Berg

Medio 2015 wordt gestart met de aanleg van de evenementenzone in het gebied tussen het dorp Bavel en de Bavelse Berg.

In de evenementenzone zijn voorzien:

Bekijk ook de site van de Bavelse Berg

Op korte termijn wordt de straatnaam gekozen voor het evenementen terrein. Op dit moment treft de Commissie Straatnamen van de Gemeente Breda de voorbereidingen voor de keuze. De Dorpsraad heeft voorgesteld om de straatnaam Bavelse Berg toe te kennen om de binding met het dorp te houden.

Meer informatie