Bericht Tussenpauz

Beste dorpsgenoten,

De Tussenpauz blijft open blijven tot ten minste na de carnaval 2020.
Dit is een korte termijn oplossing. We praten door met de gemeente en de familie Verhulst over een lange(re)termijn oplossing.

We zijn blij jullie te kunnen melden dat, door een inspanning van een aantal verzamelde partijen uit Bavel en de gemeente, de familie Verhulst bereid is de Tussenpauz langer open te houden. Dit voornamelijk voor grote evenementen en voor vaste huurders als de Harmonie en de Baviaonen. Voor het ‘reguliere’ cafébezoek is er geen mogelijkheid meer om open te blijven.

Lange termijn oplossing
De gesprekken met de gemeente voor een lange termijn oplossing voor het wegvallen van de Tussenpauz worden voortgezet en zijn onderdeel van een zogenaamde gebiedsvisie die de gemeente op wil stellen voor de kern van Bavel. Daar willen we als dorp vanzelfsprekend nadrukkelijk bij betrokken worden. Wij willen graag een gecombineerde locatie voor sport en sociale evenementen in de kern van het dorp. Daarover informeren we jullie later verder.

Waardering familie Verhulst
We waarderen het dat de familie Verhulst ondanks lastige omstandigheden de Tussenpauz open wil houden om de sociale evenementen in het dorp een plek te kunnen bieden. Dus we hopen dat het dorp ook de komende periode de Tussenpauz weer als ontmoetingsplek zal blijven benutten en grote evenementen daar blijft organiseren.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan: info@dorpsraadbavel.nl.