Buurtpreventie

Buurtpreventie in Bavel

Enkele jaren geleden is de Gemeente Breda in samenwerking met de Politie en Surplus Welzijn gestart met het opzetten van Buurtpreventie in diverse delen van Breda.

Buurtpreventie maakt deel uit van het veiligheidsbeleid van de gemeente Breda en wordt ingezet om overlast en criminaliteit terug te dringen en de leefbaarheid en saamhorigheid onder bewoners te vergroten. Hierbij werken buurtbewoners nauw samen met de gemeente, de politie, de woningcorporaties, Surplus Welzijn en de Dorpsraad.

Buurtpreventie is zeer succesvol; uit cijfers van de politie blijkt bijvoorbeeld dat het aantal woninginbraken in gebieden waar buurtpreventie actief is in vergelijking tot vorige jaren sterk is gedaald. Ook andere vormen van overlast blijken sterk afgenomen te zijn.

Belangrijk is ook dat het de bewoners dichter bij elkaar brengt en de saamhorigheid en het gevoel van verantwoordelijk zijn voor het wel en wee in de eigen omgeving enorm verhoogt.

Iedere straat heeft minstens één straatcontactpersoon, die de schakel vormt tussen de bewoners en de gemeente, de politie, de woningcorporatie, de Dorpsraad en Surplus Welzijn; hij of zij pleegt regelmatig overleg met de partners in het project, stelt problemen aan de orde en draagt initiatieven aan om de veiligheid, de leefbaarheid en de saamhorigheid in de buurt te verbeteren.

Buurtpreventie in het Buitengebied van Bavel

In  het Buitengebied van  Bavel is sinds 2012 Buurtpreventie actief;  in samenwerking met de Gemeente Breda, Surplus Welzijn en de Dorpsraad hebben de bewoners  een netwerk opgezet, waarin men elkaar door middel  van telefoon, e-mail en sms op de hoogte houdt van allerlei zaken die de veiligheid in het gebied beïnvloeden. Begin februari zijn de bekende borden met de tekst “Attentie Buurtpreventie” op alle invalswegen geplaatst. Ook wordt extra aandacht besteed aan inbraakbeveiliging enz.

Buurtpreventie in Nieuw Wolfslaar Noord

Inmiddels is ook in Nieuw Wolfslaar een goed begin gemaakt.

Buurtpreventie voldoet goed, er is regelmatig overleg met politie, de Gemeente Breda, de Stadsmarinier en Surplus Welzijn.

Buurtpreventie in de kom van Bavel.

Na Nieuw Wolfslaar Noord is een begin gemaakt met het opzetten van buurtpreventie in de kom van Bavel.

Het oude dorp is in 4 kwarten verdeeld, d.w.z. de straten tussen de Dorstseweg en de Groene long, de Lange Bunder en de Kerkstraat vormen samen “Buurtpreventie.Donk”; de straten tussen de Seminarieweg, Oude Bredaseweg, Schoutenlaan, Vennekes, Veenstraat, Deken Dr.Dirkxcweg, ’t Hof en de Kerkstraat vormen “Buurtpreventie.Molen”.

In alle straten zijn handtekeningen verzameld, hebben zich Straatcontactpersonen aangemeld en is in overleg met de Stadsmarinier Buurtpreventie aangevraagd.

Op zaterdag 29 maart 2014 werd officieel het startschot gegeven  voor Buurtpreventie in beide gebieden, in aanwezigheid van B&W, de Politie, de Wijkagenten, Surplus Welzijn, de Dorpsraad en vele belangstellenden.

Op initiatief van de Dorpsraad vond daarna een  Beveiligingsbeurs in de Groene Zaal van de Tussenpauz plaats.

Geïnteresseerden die nadere informatie willen ontvangen over buurtpreventie kunnen mailen met  Buurtpreventie.Donk@gmail.com , of  Buurtpreventie.Molen@gmail.com

Inbraken in Bavel

In Breda en ook in Bavel wordt veelvuldig ingebroken. Breda scoort steeds hoger in de landelijke misdaadmeter.
Lees verder op deze site

Informatiebijeenkomst Buurtpreventie 6 februari .

Op 6 februari j.l .is een aantal inwoners van Bavel in ’t Klooster bijeengekomen om geïnformeerd te worden over Buurtpreventie in Bavel. De opkomst was groot en onder het genot van een kop koffie of thee kregen de aanwezigen uitleg.

Frans Saeijs, lid van de Dorpsraad Bavel, vertelde de aanwezigen het een en ander over het initiatief 2 jaar geleden in Nieuw Wolfslaar en later ook in het Buitengebied Buurtpreventie in te voeren. Binnen de Dorpsraad was men al van plan medio 2013 ook in het oude dorp actief te worden op dit gebied.  Naar aanleiding van de golf van inbraken vanaf midden 2013 is vanuit de bewoners van de westelijke helft van het dorp een actie gestart om handtekeningen te verzamelen om daarmee bij de Gemeente Breda aan te tonen dat de bewoners dit noodzakelijk vonden; tegelijkertijd is aan de bewoners gevraagd of ze ook straatcontactpersoon wilden worden, wat veel positieve reacties tot gevolg had.