Donderdag 16 januari as. openbare vergadering Dorpsraad Bavel

Openbare vergadering Dorpsraad Bavel 16 januari

U bent van harte welkom bij openbare vergadering van de Dorpsraad Bavel op donderdagavond 16 januari in ’t Klooster aan het Jack van Gilsplein. De inloop start vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur.
Tijdens deze avond komen diverse onderwerpen aan bod:

Hoe zit Bavel eruit in 2030?
De dorpsraad geeft uitleg over hoe het dorp samen met de gemeente Breda inhoud gaat geven aan de nieuwe gebiedsvisie op Bavel.
Het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) loopt tot 2020, dus de hoogste tijd voor een nieuwe visie. Bij deze visie is bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel.
Wilt u meedenken over de toekomst van ons dorp, dan moet u beslist de vergadering bezoeken.

Woningbouw
We geven een update over de mogelijkheden van woningbouw in Bavel. We lichten hierbij ook de aanwijzing van het gebied tussen de Vennekes en de A27 toe.

Nieuwe voorzitter
Toine van Es heeft zich vele jaren met veel energie en succes ingezet voor ons dorp als voorzitter van de Dorpsraad Bavel. Hij heeft zijn voorzittershamer overgedragen aan onze nieuwe voorzitter: Marco Kiezenberg, met wie u kunt kennismaken tijdens de vergadering.

Daarnaast komen o.a. aan bod: de verbreding van de A58, het AED proof maken van Bavel, de veiligheid in ons dorp, de nieuwbouw van de scholen, etc.

We zien u graag op 16 januari in ’t Klooster aan het Jack van Gilsplein. De inloop start vanaf 19:00 uur en de vergadering start om 19:30 uur.