Dorpsraad Bavel bezorgd om komst mega geitenhouderij

De Dorpsraad Bavel is zeer bezorgd over de voorgenomen komst van een mega geitenhouderij aan de Gilzeweg 15 in Bavel. De nieuwe eigenaar wil aldaar tenminste 2672 geiten gaan houden. Naar aanleiding van de recente publicatie van het besluit dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) nodig is in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning hebben wij op 6 maart schriftelijk onze bezorgdheid overgebracht aan het College van B&W van de gemeente Breda. De brief kunt u hier inzien. Wij hebben aangegeven dat wij vermoeden dat de gemeente de risico’s van de volksgezondheid van de inwoners van de nabije dorpskern van Bavel onderschat.
Inmiddels heeft de Omgevingsdienst laten weten advies mbt de gevolgen voor de volksgezondheid te hebben opgevraagd bij de GGD.
Wij gaan zodra dat mogelijk is een zienswijze indienen tegen de vergunningaanvraag en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.