Dorpsraad en BSCV manen Gemeente voor betaalbare woningbouw

De Dorpsraad maakt zich al jaren samen met de Bavelse Starters en Senioren CPO Vereniging (CPO) hard voor woningbouw voor starters en senioren. Zonder een gezonde leeftijdsbestendige nieuwbouw loopt ons dorp een risico dat jongeren en ouderen op den duur gedwongen zijn om het dorp te verlaten. Enkele jaren gelden is het door gezamenlijke inspanningen gelukt om een aantal starterswoningen te realiseren in Nieuw-Wolfslaar. Echter, concrete ontwikkelingen op het gebied van starters- en seniorenwoningen liggen sedertdien stil, ondanks eerdere toezeggingen van de Gemeente Breda. De voorzitters van de BSCV en de Dorpsraad hebben daarom op 2 april jl. aan de bel getrokken bij de wethouder.De brief die zij de wethouder stuurden geeft ook een goede indruk van de inspanningen die de Dorpsraad en de BSCV al jaren voor toekomstbestendige woningbouw leveren.