Grote opkomst bij openbare vergadering op 28 augustus

Druk was het. Maar liefst 98 belangstellenden bezochten de openbare vergadering de Dorpsraad Bavel op 28 augustus jl. in ’t Klooster. Dat kwam waarschijnlijk door het hoofdonderwerp: de reconstructie van het knooppunt Sint Annabosch bij de aangekondigde verbreding van de A58. Namens Rijkswaterstaat kwam de heer Bakermans een toelichting geven op de twee varianten die nu nog op de ontwerptafel liggen en waar men op korte termijn een keuze in wil gaan maken. De Dorpsraad heeft overigens inmiddels de Gemeente Breda verzocht om de dienst GMV van de GGD in te schakelen om deze een onderzoek te laten doen naar de gezondheidseffecten voor Bavel en Ulvenhout van de beide ontwerpen. De Gemeente heeft haar medewerking hierin toegezegd. In het Weekbad Nieuw-Ginneken van 6 september stond een uitgebreid verslag van hetgeen op de vergadering is besproken. Wij verwijzen graag naar dit verslag dat een keurige samenvatting van de vergadering is.