Kick-off BuurtApp Bavel Brigida-Roosberg

In navolging van de oproep om te komen tot Buurt Preventie Brigida-Roosberg is het nu zo ver dat in samenwerking met de gemeente Breda, Buurtpreventie Breda en de politie/wijkagent de start plaatsvindt van de Buurtpreventie App Groep voor de bewoners van Brigida-Roosberg.
De kick-off is bedoeld om de bewoners te informeren over de werking en de voordelen van een BuurtApp groep. Deze Kick-off vindt plaats op zaterdag 11 februari om 11 uur in de Tussenpausz.
Het programma is als volgt.

11.00-11.30
Officiële opening
·   Welkomswoord stadsmarinier
·  Toespraak
– wijkagent
– initiatiefnemer
·  Uitleg infomarkt door Chris Aarts,    coördinator Buurtpreventie
·  Onthulling eerste buurtpreventiebord door initiatiefnemer, stadsmarinier en wijkagent

11.30-14.00
Start infomarkt
– Buurtpreventie
– Politiekeurmerk veilig wonen
– Inbraak preventie
– Brandpreventie
– AED

Betrokken organisaties

12.00-13.00
Preventietour door de wijk met /wijkbewoners
Michel Kieneker, wijk(preventie) agent

14.00
Einde bijeenkomst

Voor nadere informatie: bp-brigida-roosberg@ziggo.nl