Vandaag 22 december heeft het college van de gemeente Breda een raadsvoorstel uitgebracht waarin is voorgesteld na het uitgebrachte haalbaarheidsonderzoek de volgende stap te zetten namelijk het starten van de projectfase!

Aan het einde van die fase zal een definitief besluit genomen worden.

De gemeenteraad zal begin 2023 moeten instemmen met onze voorkeurslocatie en het voorbereidingskrediet beschikbaar moeten stellen.

Wel is duidelijk geworden dat de kosten hoger uitkomen dan aanvankelijk gedacht. Om die reden zal de werkgroep weer betrokken worden bij de verdere uitwerking.

De raadsbrief kun je hier vinden.