Nieuwbouw basisscholen Toermalijn en Spindel

Op donderdag 17 december 2015 heeft BreedSaam samen met ICS Adviseurs tijdens de openbare najaarsvergadering van de Dorpsraad Bavel een presentatie gegeven over de stand van zaken van de nieuwbouw van de Bavelse Basisscholen. De plannen zijn nog in ontwikkeling en er vindt nog regelmatig overleg plaats met de beide scholen, gemeente en Dorpsraad. Binnenkort volgt meer informatie als er nieuwe zaken te melden zijn, zoals architectenkeuze, ontwerp van het gebouw en invulling brede school concept. Hier vindt u de presentatie van 17 december Presentatie Nieuwbouw Scholen Bavel