Openbare vergadering – woensdag 2 juni 2021

Bavel barst van de plannen voor de toekomst! Tijdens onze online openbare vergadering op woensdag 2 juni jl. zijn een aantal zaken aan bod gekomen, zoals:

– Ontwikkelingen woningbouw, bedrijventerreinen en MFA
– Samenvatting visie Bavel2030
– Toelichting op de zienswijze die de dorpsraad heeft ingediend op de omgevingsvisie Breda2040 en de samenhang met actiecomité Behoud Bavels Buitengebied
– Voorstel gemeente Breda voor mogelijk maken participatie door inwoners bij ontwikkeling Bavel
– Uitnodiging deelname aan eerste onderwerpen uit Bavel 2030 die van start gaan: Ontwikkeling Jack van Gilsplein, uitwerken ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren
– Actualiteiten: stavaza café Oostkust, Tussenpauz, komst Van der Valkhotel

Heeft u het webinar gemist of wilt u het nog eens rustig terugkijken? Klik dan hier.

De PDF van de presentatie kunt u hier downloaden: Openbare vergadering 2 juni 2021 Dorpsraad Bavel

Vragen en antwoorden tijdens het webinar zijn hier terug te lezen: Q&A Openbare vergadering 2 juni