Openbare vergadering 7 juli 2022

Het is weer bijna een half jaar geleden dat wij u hebben kunnen bijpraten over de ontwikkelingen in en rondom ons dorp. Er is inmiddels weer veel gebeurd. Daarom nodigen we je graag uit voor een openbare vergadering van de Dorpsraad op donderdag 7 juli aanstaande om 19:30 uur in Dorpshuis ’t Klooster.

Op de agenda staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • Stand van zaken Multi Functionele Accommodatie (MFA) De werkgroep heeft de afgelopen maanden in samenwerking met Synarchis verder gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek. De resultaten daarvan worden gepresenteerd;
  • Uitkomst enquête Hart van Bavel. De afgelopen maanden konden de bewoners hun mening geven over de invulling van het centrum van Bavel. Zowel voor wat betreft het onderdeel “ontmoeten” maar ook met betrekking tot de verkeerssituatie. De resultaten van de enquête zullen worden toegelicht;
  • Samen aan de slag voor Bavel! Dat is de slogan en uitkomst van de workshops van het afgelopen kwartaal waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop Bavel kan participeren in het opstellen van de zogenoemde gebiedsvisie Bavel. Deze visie moet medio 2023 gereed zijn. Bavel krijgt volop de gelegenheid samen te werken met de gemeente (politiek en ambtenaren) om invulling te geven aan 5 thema’s die de toekomst van het dorp gaan bepalen. De wijze waarop daaraan invulling gegeven gaat worden zal zeker aan de orde komen;
  • Bavel2030. In onze eigen visie van 2021 zijn eveneens een aantal thema’s benoemd die voor een belangrijk deel samenvallen met de thema’s uit de voornoemde workshops. Toch zijn er een aantal zaken die we als Dorpsraad en dorp zelf ter hand kunnen nemen en hebben genomen. Die ontwikkelingen en resultaten zullen kort worden toegelicht.

En uiteraard voor vragen en intervisie is tijdens die avond ook alle ruimte. Onze nieuwe wethouder Jeroen Bruijns zal ook aanwezig zijn om zonodig een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Wilt u nu al iets delen? Stuur een mail naar 1 van onze bestuursleden of spreek een van onze bestuursleden aan https://www.dorpsraadbavel.nl/contact/

Graag zien we u op 07-07-2022 in Dorpshuis ’t Klooster