Grote drukte bij openbare vergadering over verbreding A58

Op maandag 19 november as. organiseerde de Dorpsraad Bavel samen met de Dorpsraad Ulvenhout en de Vereniging Markdal een openbare vergadering waarin uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de verbreding van de A58 werd gegeven. De vertegenwoordigers van de Dorpsraden Ulvenhout, Bavel en Vereniging Markdal vormen samen het platform VanA58naarBeter en zijn een voortdurende gesprekspartner van Rijkswaterstaat, de gemeente Breda en andere overheden zoals het waterschap. Mede dankzij een flinke delegatie “Baviaonen” was er een grote opkomst in de Pekhoeve in Ulvenhout. De voorzitter van de Dorpsraad Ulvenhout (John Vester) gaf een uiteenzetting van het proces en de stand van zaken m.b.t. de besluitvorming, terwijl de voorzitter van de Vereniging Markdal (Ton kroes) een uiteenzetting gaf over de passage van de Mark bij knooppunt Galder en pleitte voor een verdiepte ligging van de vergrede A58 en de aanleg van een recroduct. Onze voorzitter Toine van Es ging nader in op de situatie bij knooppunt St. Annabosch en lichtte toe dat de Bestuurlijke Adviesgroep op 1 oktober jl. een noodstop heeft moeten maken in de keuze van de alternatieven voor de nieuwe inrichting. De Dorpsraden Bavel en Ulvenhout hebben afgedwongen dat er een onderzoek van de GGD & GMD plaats moet vinden om de milieugevolgen van de voorliggende alternatieven voor de nieuwe inrichting van Knooppunt St. Annabosch te onderzoeken. Op dit moment vindt overleg met de Gemeente Breda plaats over de opdracht en de financiering van dit onderzoek. Houdt u ook de lokale pers in de gaten over de ontwikkelingen!