Uitnodiging: We praten je graag bij!

Beste Bavelnaar,

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen in ons dorp? Meld je dan hier aan voor het webinar op woensdag 2 februari om 19:30 uur.

Op het programma staan onderwerpen als:

  • Veiligheid en handhaving
  • Het vervolg op de visie Bavel2030 en de participatiebijeenkomsten
  • De stand van zaken over de Multifunctionele Accommodatie (MFA) en
  • De verkenning voor vernieuwing van het Jack van Gilsplein
  • De transitievisie Warmte van de gemeente en de mogelijke effecten voor Bavel

Zodra het weer kan spreken we jullie graag weer tijdens een fysieke bijeenkomst. Maar deze keer ontmoeten je graag nog online vanuit onze studio Bavel.

Bestuur Dorpsraad Bavel