Oproep voor geluidsmeting

De Dorpsraad Bavel heeft op 6 plaatsen in Bavel ter indicatie gedurende een paar weken (nov/dec 2015) het geluid gemeten. Dit had nog nooit plaatsgevonden (voor zover wij weten).
In de ochtend om 08.00 uur en s ’avonds om 18.00 uur. De gemiddelde waarden zijn weergegeven op het Plaatje meetpunten Bavel. De meting heeft plaats gevonden met de op de smartphone te installeren App geluidsmeter.
OPROEP: Zoals reeds gevraagd tijdens de openbare Dorpsraad vergadering van 17 december jl. roepen wij dorpsbewoners op om aan de voortzetting van meting mee te doen. Enkele bewoners zijn er reeds mee gestart; maar hoe meer zielen hoe meer meetvreugd. Ook scholen kunnen vanuit een project Geluidmeten hieraan meedoen.
Voor vragen over hoe de App te downloaden/installeren, daarna te meten en de meetwaarden vast te leggen, neem contact op met ons lid van de Dorpsraad Bert Duijndam.
Met de eindresultaten van indicatieve metingen door dorpelingen zal de Dorpsraad in gesprek gaan met de gemeente Breda. Uiteindelijk doel is om Bavel een formele plek te laten krijgen op het Geluidsnet-meetpunt. Hiervoor is een indicatieve meting als voorwaardelijke eis gesteld.