Opvolging klachten geluidsoverlast evenementen

Op zaterdag 11 juni jl. vond op op Breepark het hardstyle dance event Pussy Lounge plaats. Een groot aantal inwoners van Bavel (en de IJpelaar) zette zich schrap naar aanleiding van de geluidsoverlast bij het evenement Ploegendienst op 28 mei. Helaas hebben vele Bavelnaren ook van Pussy Lounge geluidsoverlast ondervonden. Bij Breepark, de gemeente Breda, de politie en het landelijk meldpunt zijn er tientallen klachten binnengekomen. De Dorpsraad heeft 25 klachten ontvangen. De gemeente heeft aangegeven de klachten en de geluidsmetingen van de Omgevingsdienst te inventariseren en aan de hand daarvan te reageren.

Een punt van zorg van de Dorpsraad is dat de vergunning voor Pussy Lounge pas op 8 juni en dus 3 dagen voor het evenement is afgegeven, waardoor rechstmiddelen hiertegen bij voorbaat kansloos waren. De gemeente heeft bij afgifte van de vergunning bovendien geen lering getrokken uit de klachten over de geluidsoverlast bij Ploegendienst enkele weken eerder en heeft voor Pussy Lounge dezelfde geluidsnormen toegestaan. U kunt overigens nog steeds bezwaar indienen tegen de vergunning voor Pussy Lounge (tot 21 juli). Heeft u overlast ervaren, dan raadt de Dorpsraad u aan dat te doen.

Op 27 augustus as. vindt het Duikboot Festival met housemuziek plaats op Breepark. Om een herhaling van overlast te voorkomen, heeft de Dorpsraad contact opgenomen met de verantwoordelijke wethouder (hr. Adank) om hem op korte termijn te spreken over de gehanteerde geluidssnormen (te hoog, ook in vegelijking zoals in andere steden bij evenementen gehanteerd wordt), het tijdsstip van einde van de evenementen (01.00 uur is te laat, zeker als afgesloten wordt met vuurwerk), het maximale aantal evenementen(dagen) per jaar, en de tijdige (publicatie) van vergunningen en aanvragen voor evenementen. Daarnaast zal de Dorpsraad Bavel aangeven dat zij tegen de afgifte van een vergunning is voor het drie daagse hardcore festival Dream Village van 2 t/m 4 september as. aan de Lage Aard in Bavel. Als op 27 augustus opnieuw overlast klinkt van het Duikbootfestival en een week later gedurende 3 dagen meegenoten kan worden van Dream Village, kan niet neer gesproken worden over woongenot in een landelijke dorpsomgeving. Dat is voor de Dorpsraad onacceptabel. De Dorpsraad zal de bij gemeente ingediende aanvraag voor de vergunning van Dream Village (waarop op 23 juli as. een besluit wordt verwacht) kritisch volgen en zo nodig bezwaar maken. Wij houden u op de hoogte.