Reductie afvalbakken

De gemeente Breda is in 2016 is begonnen met het inventariseren en monitoren (vullingsgraad) van afvalbakken in de openbare ruimte. Op basis van deze uitkomsten is het aantal afvalbakken in Ulvenhout gehalveerd. Tegelijkertijd is de capaciteit van de overgebleven afvalbakken vergroot. Deze wijzigingen zijn geanalyseerd, tegelijkertijd zijn criteria voor het plaatsen van afvalbakken opgesteld. Reductie zorgt voor minder transportbewegingen en verwerkingskosten. Dit terwijl in de praktijk geen extra vervuiling ontstaat.
Daarom zullen binnenkort in Bavel ook een aantal afvalbakken worden verwijderd. Een overzicht hiervan is als 414954_180123_Verbetervoorstel_Bavel_C1 ingesloten. De gemeente Breda zal blijven monitoren op vervuiling. Indien nodig zullen passende maatregelen worden genomen. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar contact@breda.nl of bellen met 14 076