Resultaten bewonersenquete Nieuw Wolfslaar

Op zaterdag 19 september 2015 heeft de Dorpsraad Bavel de thermometer gestoken in de wijk Nieuw Wolfslaar. Het tienjarig bestaan van de wijk was een goed moment om eens te peilen wat de bewoners van de wijk vinden. Enkele tientallen bewoners maakten van de gelegenheid gebruik om vragen van de leden van de Dorpsraad te beantwoorden, hun visie op de wijk kenbaar te maken en hun mening over een aantal ontwikkelingen te vertileren. Hoewel het aantal geintervieuwden gezien het inwonersaantal van de wijk klein was, geven de antwoorden op de enquete een aardig beeld van de mening van de bewoners. Wij zullen de conclusies uit het rapport meenemen in onze overleggen met de Gemeente en andere instanties. Het rapport vindt u hier. Verslag enquete Nieuw Wolfslaar