Schouw Nieuwe Stijl

De jaarlijks gezamenlijk uit te voeren schouw door de gemeente Breda en de Dorpsraad Bavel is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt onder gebruikmaking van nieuwe technieken de digitale schouw met behulp van de Buiten Beter App. De Buiten Beter App is een digitale toepassing die op elke smartphone en tablet is te installeren. Voor uitleg hiervan zie je hier Zie je een situatie die direct aanpak behoeft, meldt het dan via de Buiten Beter App naar de Gemeente Breda.

Hierbij vragen wij om dit via e-mail ook te melden aan schouw@dorpsraadbavel.nl zodat wij dit kunnen volgen of de probleemsituatie daadwerkelijk is aangepakt / opgelost.

Binnen de Dorpsraad bewaakt Bert Duijndam de opvolging van de melding, evenals het onderhouden van het contact met de betreffende ambtenaar van de gemeente Breda