Heeft u een idee waardoor uw buurt nog prettiger wordt om in te wonen, leven en creëren? Dan kunt u dit voorleggen aan uw wijkplatform in Bavel. Het wijkplatform bestaat uit verschillende partijen uit de wijk: bewoners, wijkprofessionals, ondernemers, gemeente. Dorpsraad Bavel is ook vertegenwoordigd binnen dit platform. Heeft u een idee dan kunt u het formulier hiervoor opvragen bij onze wijkbeheerder Ed Riemens via: elo.riemens@breda.nl of het via de Dorpsraad Bavel wendy.grauwmans@dorpsraadbavel.nl indienen. Het wijkplatform nodigt u vervolgens uit voor een gesprek om uw idee toe te lichten en aan te geven wat u nodig heeft. Er wordt bekeken of het idee past in de wijk en welke (financiële) ondersteuning nodig is. Tevens wordt bekeken of er nog andere mogelijkheden zijn om uw idee te ondersteunen, bijvoorbeeld samenwerken met anders wijkinitiatieven en inzet van andere organisaties.