Openbare vergadering 7 juli 2022

Iets later dan toegezegd vind je hier het schriftelijke verslag van onze Openbare vergadering van 7 juli.

Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

  • Samen aan de slag voor Bavel! Dat is de slogan en uitkomst van de workshops van het afgelopen kwartaal waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop Bavel kan participeren in het opstellen van de zogenoemde gebiedsvisie Bavel;
  • Uitkomst enquête Hart van Bavel. De afgelopen maanden konden de bewoners hun mening geven over de invulling van het centrum van Bavel. Zowel voor wat betreft het onderdeel “ontmoeten” maar ook met betrekking tot de verkeerssituatie. De resultaten van de enquête zijn toegelicht en kunt u nalezen in de Powerpoint; (Voor Powerpoint presentatie zie hier)
  • Stand van zaken Multi Functionele Accommodatie (MFA);
  • Bavel2030. In onze eigen visie van 2021 zijn eveneens een aantal thema’s benoemd die voor een belangrijk deel samenvallen met de thema’s uit de voornoemde workshops. Toch zijn er een aantal zaken die we als Dorpsraad en dorp zelf ter hand kunnen nemen en hebben genomen. Die ontwikkelingen en resultaten zijn kort worden toegelicht (zie verslag).