Woninginbraken

In Bavel is sprake van een inbraakgolf

Woninginbraken in Nederland nemen hand over hand toe. Breda staat in 2012 bovenaan in de statistieken van verzekeraars: 25% meer inbraakclaims in Breda dan in Tilburg en Eindhoven.

In Breda ( inclusief de dorpen) werden volgens de RTL nieuws  in 2011  1176 inbraken geregistreerd en in 2012 waren dat er 1421. Een toename van 21%

De cijfers voor Bavel zijn schokkend

In 2012 werden 49 woninginbraken vastgelegd. In 2013 vermeldt de landelijke politie gemiddeld ruim 10 woninginbraken per maand op haar site. Dit levert een totaal van ruim 120 inbraken per jaar op. Een stijging van van 244%.

Vanaf november 2012 is een taskforce actief om het aantal woninginbraken terug te dringen.

De cijfers van de landelijke politie over de maanden oktober 2013 tot en met januari 2014 zijn helaas nog niet erg hoopvol. Het gemiddelde van ruim 10 succesvolle inbraken per maand in Bavel laat hooguit vermoeden dat de toename van het aantal inbraken is gestopt.

De harde cijfers lijken vooralsnog op gespannen voet te staan met de uitspraken van de korpschef van de landelijke politie.

Overleg met de politie

De Dorpsraad blijft met de politie en de wijkagent in het bijzonder om aandacht te blijven vragen voor de aanpak van het hoge aantal inbraken in Bavel. De politie geeft aan alles te doen wat in haar vermogen ligt door op zoek te zijn naar veelplegers en extra controles in het dorp. Zo worden onder meer surveillanten van een particuliere beveiligingsorganisatie ingezet om te patrouilleren in het dorp en wordt geregeld via matrixborden gewaarschuwd oplettend te zijn.

Verdachte personen of situaties:

De politie heeft uitdrukkelijk aangegeven dat u bij het constateren van verdachte situaties of verdachte personen in uw buurt –ook bij twijfel- onmiddellijk het directe alarmnummer 112 moet bellen en niet het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844).

Cijfers Landelijke Politie Bavel

Inbraak Poging Totaal
Januari 2015  3  0  3
Februari 2015  3  1  9
Maart 2015  1  3  13

Nieuws